އުމުރުން 52 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ރަފީޤް (ގާރީ ސަރ) އަކީ އިންޑިޔާގެ ޗެންނާއީ އަށް އުފަން ރައްޔިތެކެވެ. 1997 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އައިސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ހދ. ވައިކަރަދޫ ސުލައިމާނިއްޔާ ސްކޫލްގައެވެ. 5 ވަރަކަށް
ފަހުގެ
ތިލަދުންމަތި