fbpx

ކުޅިވަރު

މޮޅުވެގެން ލީގު ކަށަވަރު ކުރެވެން އޮތް މެޗުން ޔުވެންޓަސް ބަލިވެއްޖެ

އިޓާލިއަން ސީރިއާގައި ރޭ އުދިނޭޒީއާއި ވާދަކުރިމެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް  ލިބުނު ފުރުޞަތު ޔުވެންޓަސްއިން ނަގައިލައިފިއެވެ. ރޭ އުދިނޭޒީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އުދިނޭޒީން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 2-1 ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

އެފް.ސީ ފްރިގޭޓަރގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯރަފުށީގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އެފް.ސީ ފްރިގޭޓަރގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފްރިގޭޓަރއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުވެރި ކަމުގެ އަންހެން ވޮލީ މެޗެއް ...
ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް ލީގު ހޯދުމާގާތަށް

އިޓާލިއަން ސީރިއާގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާއި ލާޒިއޯ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ އެ ޓީމު ވިދިވިދިގެން ނުވަވަނަ ފަހަރު ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގާތަށް ...
ރިޕޯޓް

ދަގަނޑޭ، ޤައުމު ފަޚުރުވެރި ކުރުވާ ނަމެއް!

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަކީ މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ފަޚުރުވެރި ކުރުވާނެ ނަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި ދަގަނޑޭ ހޯދި، ކާމިޔާބުތަކާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް ހޯދައިދިން ރީތި ނަމަކީ ފަނޑު ވުމެއްނެތް ...
ކުޅިވަރު

އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ޗެލްސީއަށް

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ޗެލްސީން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާރ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކޮށް ޗެލްސީން މެޗު ...

ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ގެއްލުމުގެ ބިރު ލެސްޓާރއަށް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ރޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮސްޓްސްޕާސް އާއި ލެސްޓަރ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ލެސްޓާރ ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން އެ ޓީމަށް ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ގެއްލުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ. ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އާސެނަލް އަށް!

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އާސެނަލް އިން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު އެފްއޭކަޕް ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި އާސެނަލްއާއި މެންޗެސްޓާރ ސިޓީ ވާދަކޮށް، 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ...
ކުޅިވަރު

ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

16 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގަށް ކޮލިފައި ވެއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ކަމުގައިވާ  ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ދެ ވަނައިގައި އޮތް ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް، ހަޑާސްފީލްޑް ...
ރާއްޖެ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ބިޑްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލައފައިވާ މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ބިޑްކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއިން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ބިޑު ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ...
ކުޅިވަރު

ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް އާއި އެކު އާ އެއްބަސްވުމަކާ ގާތަށް

ފްރާންސް އަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އާއި އެކު އިތުރު 5 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއެ ކުރަން ގާތް ވެއްޖެ ކަމަށް އިގިރޭސި މީޑިއާގައި ދަނީ ...

Posts navigation