fbpx

ކުޅިވަރު

ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވަޓަންގެ ގުޑްސަން ޕާކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ދެ ޓީމު ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު: ބެލްޖިއަމް މޮޅުވިއިރު އިންގްލަންޑް ބަލިވެއްޖެ

ޔޫއެއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި މިވަގުތު އޮތް ބެލްޖިއަމް އަދި އައިސްލެންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 2-1ން ކާމިޔާބުކުރީ ބެލްޖިއަމްއެވެ. މެޗްގެ ތިންގޯލްވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ފުރަތަމަ ހާފްގައެވެ. ފުރަތަމަ ...
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު: ޖަރުމަނު އެއްވަރުވިއިރު ސްޕެއިން ބަލިވެއްޖެ

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޔޫއެފާ ނެޝަންސް ލީގުގައި ސްވިޓްޒަލެންޑް އަދި ޖަރުމަން ބައްދަލު ކުރިމެޗް ނިމުނީ 3-3 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މެޗެގް ފުރަތަމަ ގޯލްޖަހާ ކުރިހޯދީ ސްވިޓްޒަލެންޑްއިންނެވެ. މެޗްގެ ...
ކުޅިވަރު

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕޯރޗުގަލްގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރި، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިކަން، ޕޯރޗުގަލްގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ރޮނާލްޑޯ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި އެކު، މިރޭ ސްވިޑެން އާއި ...
ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ކޮލިފިކޭޝަންސް: ބްރެޒިލް އަދި އާޖެންޓީނާވެސް މޮޅުވެއްޖެ

ޤަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށްޓަކައި ދެކުނު އެމެރިކާ ޒޯންގައި ހިމެނޭ 10 ޤައުމުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކޮލިފައިންގެ މެޗްތައް ފަށާފާވާއިރު ބުދަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތައް ބްރެޒިލް ...

ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު: ޗެމްޕިއަނުންގެ ކުރިމަތިލުމަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ކަމުގައިވާ ފްރާންސް އާއި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން އަދި ފުރަތަމަ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު: އިންގްލެންޑް ގުރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި މިވަގުތު އޮތް ބެލްޖިއަމް ފަހަތުން އަރައި ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑްއިން ގުރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް އަރައިފިއެވެ. ޔޫއެފާ ނޭޝަންސްލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިންގްލަންޑްމޮޅުވީ 2-1 ގެ ...
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު: ޖަރުމަނަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ޔުކްރެއިން ބަލިކޮށް ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފުރތަމަ މޮޅު ޖަރުމަނުން ހޯދައިފިއެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ކިޔެވް އޮލިމްޕިޗް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗް ޖަރުމަނުން ކާމިޔަބުކުރީ 2-1 ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ...
ރާއްޖެ

ލަނޑުލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި ދަގަނޑޭ

ކުޅުނު މެޗުތަކާއި، ޖެހިގޯލުގެ ޢަދަދަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ދެވަނަ މަޤާމް ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާޤު (ދަގަނޑޭ) ...
ކުޅިވަރު

މާޒިޔާއިން އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ފުޓްބޯޅަ އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވެސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާއިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ...

Posts navigation