ކުޅިވަރު

ކޮވިޑް-19: ވެލެންސިއާ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ސްޕޭންގެ ވެލެންސިއާގެ ސްކޮޑުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ވެލެންސިއާ އިން ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާއާއި ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020، އަންނަ އަހަރަށް ފަސްރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމާއި މެދު އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ޔުއެފާއިން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫހަކުން ބުނެފިއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދަ ...
ކުޅިވަރު

ހަނިމާދޫގައި ތިބި ނިއުގެ ސަޕޯޓަރުން ނިއުއަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

ހދ. ހަނިމާދޫގައި ތިބި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ސަޕޯޓަރުން އެކްލަބަށް އެހީވުމަށް ފަންޑް ރެއިސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހަނިމާދޫގައި ހިންގައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ކްލަބް، ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ...
ކުޅިވަރު

ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ޗެއާމަންއަކަށް މޮސްޓާ

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޗެއާމަންކަމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ހަމަ ޖައްސައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާން ކުރައްވާ މޮސްޓާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ الحمد لله، ހަޔާތުގެ ...
ކުޅިވަރު

ޖޫނިއަރ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ކޯހެއް ހދ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ޖޫނިއަރ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ކޯހެއް ހިންގަން ނިންމައި އެކޯހުގައި ބައިވެެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ޖޫނިއަރ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ...

ޔޫގެންޑާ މުބާރާތުން ނަބާހާ އާއި ޒަޔާން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޔޫގެންޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖެއިން ވާދަކުރި ހުސެއިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. ޒަޔާން އާއި ...
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަ ސިޓީ ޓޮޓެންހަމް އަތްދަށުވިއިރު އާސެނަލް އެއްވަރު

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިވަގުތު ތާވަލްގެ ދެވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސް އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ ...
ކުޅިވަރު

ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަދި ވުލްވްސް ގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ލިވަޕޫލް އަދި ސައުތްއެމްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗް 4-0 އިން ސައުތްއެމްޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލްއިން ތާވަލްގެ ކުރީގައި 22 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްނަގައިފިއެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގު ސީޒަނެއްގައި 25 މެޗަށް ...
ކުޅިވަރު

މެޑްރިޑް ޑާބީ ރިއަލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި މެޑްރިޑަށް ނިސްބަތްވާ ވާދަވެރި ދެޓީމް ކަމަށްވާ ލަލީގާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް ރިއަލް މެޑްރިޑް އަދި އެތްލެޓީކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗް ރިއަލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރިއަލްގެ ސްޓޭޑިއަމް ...

ޗެލްސީ އަދި ލެސްޓަރ ސިޓީއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

އިނގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ތާވަލްގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓަރ ސިޓީ އަދި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީ މިއަދު ކުޅުނު މެޗް ނިމިފައިވަނީ އެއްވެސް ޓީމެއް މޮޅުނުވެ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ލެސްޓަރގެ ކިންގް ...
ކުޅިވަރު
ރާއްޖެ

މިއަހަރުގެ އުރީދޫ ކަލާ ރަން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވަނީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޫރިދޫ ކަލާ ރަން ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން، އުތުރުގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން އެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން މިއަހަރަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ...

Posts navigation