ކުޅިވަރު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބަޔާން މިއުނިކް އަދި މެންޗެސްޓަރ ސީޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް ބީގައި ބަޔާން މިއުނިކް ގެ ދަނޑު ކަމށްވާ ޖަރުމަންގެ އެލިއަންޒް އެރީނާގައި ރޭ ރެޑްސްޓާ ބެލްގްރޭޑްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަ ކާމާއިއެކު 3-0 ގެ  ...
ކުޅިވަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީން ރިއަލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރި އިރު ޔުވެންޓަސް އަދި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ މެޗް އެއްވަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ކުޅުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ރޭވެސް ވަނީ ގިނަ މެޗްތަކެއް ކުޅެފައެވެ. ގުރޫޕް އޭގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް ކަމށްވާ ސްޕެއިންގެ ރިއަލް މެޑްރިޑް ...
ކުޅިވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު 2019: މާޒިޔާއަށް ހަތް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާފައި ވާއިރު ރޭވަނީ މަޒިޔާ އަދި ދަ ގަރާންޑޭ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މިމެޗް ނިމުނީ ދަ ގްރާންޑޭގެ މަށްޗަށް މާޒިޔާއިން 3-0 ން ކުރި ...
ކުޅިވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު 2019: ފަހަތުން އަރާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން އީގަލްސް ހިފަހައްޓައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުން އިއްޔެ ވަނީ ފަށާފައެވެ. ލީގުގައި އިއްޔެ ދެ މެޗް ކުޅެފައި ވާއިރު އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި ބައްދަލު ...
ކުޅިވަރު

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ވޮލީ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް، މާދަމާ ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޜަނަށް ބަހާލައިގެން މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ...
ކުޅިވަރު

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2019: ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ނެއްލައިދޫއިން ކުޅުދުއްފުށި ބަލިކޮށްފި

މިމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ދުވަހު ފަށައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2019 ގެ ހދ އަތޮޅުގެ ގުރޫޕް 2 ގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކުޅުދުއްފުށީގެ މަށްޗަށް ނެއްލައިދޫއިން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ...
ރާއްޖެ

ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު

ދިރާގުގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން ގެންދާ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސްގެ މިއަހަރުގެ ދުވުން އަންްނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ރޯޑް ރޭސް ކުރިއަށްދަނީ އެހެނިހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ދެ ...
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު ބާސާ އަދި ޑޯޓްމަންޑްގެ މެޗް އެއްވަރު

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޗެލްސީ އެނބުރި އައިސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް އެޗްގައި ސްޕެއިންގެ ވެލެންސިއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިމެޗުން ޗެލްސީގެ މަށްޗަށް ވެލެންސިއާ ކުރި ...
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ހިތްދަތި ފެށުމެއް.

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފެށިއިރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގެ ފަހުކޮޅު ވަތް ގޯލްތަކުން ނަޕޯލީ އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިއީ 1994 ވަނަ އަހަރުގެ ...
ކުޅިވަރު

ގޯލްޑެން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް 2019: ނައިވާދޫ މޮޅުވި އިރު ނޮޅިވަރަންފަރު އަދި ކުމުންދޫ އެއްވަރު.

ގޯލްޑެން ފުޓްސެލް ޗެލެލެންޖް 2019 ގައި ހދ އަތޮޅުގެ ގުރޫޕް އެކެއްގައި ރޭ ވަނީ ދެމެޗް ކުޅެފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗްގައި ނައިވާދޫ އާއި ނޭކުރަންދޫ ބައްދަލުކުރި އިރު މި ގުރޫޕްގެ ދެވަނަ ...
ކުޅިވަރު

ބައްޕަގެ ވީޑިއޯއެއް ފެނި ރޮނާލްޑޯއަށް ރޮވިއްޖެ

އިންޓަވިއުއެއްގެ ތެރެއިން ބައްޕަގެ ވީޑިއޯއެއް ފެނި މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ރޮވިއްޖެއެވެ. މިހާރު ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮނާލްޑޯއާ ދާދިފަހުން ކުރި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަނީ އޭނާގެ ...

Posts navigation