ރާއްޖެ

އަތޮޅު މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމް އިން އަތޮޅުތެރޭގައި އުޅޭ ރެފްރީން ހޯދަނީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ތެރޭގައި މިވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވާ ފުޓުބޯޅަ ރެފްރީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުޓްބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ...
ކުޅިވަރު

ފިއްލަދޫ ހޮލިޑޭ ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ހއ.ފިއްލަދޫގެ ޒުވާންނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިއްލަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހޮލިޑޭ ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ. މި ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައިވަނީ ފިއްލަދޫ ސުކޫލުގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ފައިނަލަށް

މިއީ ވޮލީ މުބާރާތަކުން އަންހެނުންގެ ގައުމީ ޓީމަށް މެޑަލެއް ކަށަވަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އޮތް މެޗުގައި ތިން ސެޓުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޓީމް ...
ރާއްޖެ

ޕާކިސްތާން މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ރަން މެޑަލް ދެބެންނަށް

ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ހދ.ނެކުރެންދޫ އަށް އުފަން ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ޕެއާ ރަން މެޑަލް ...
ކުޅިވަރު

މެސީގެ ހެޓްރިކާއިއެކު ސެލްޓަ ވިގޯ ބަލިކޮށް ބާސާ އެއްވަނައިގަ ހަމަޖެހިލައިފި

ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-1 އިން ސެލްޓަ ވިގޯ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނާގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ. ރޭ ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ...
ރާއްޖެ

ޕާކިސްތާން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ނަބާހާ އާއި ޒަޔާންއަށް ރަން މެޑަލް

ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި ޒަޔާން ޒަކީގެ ޕެއާ ރަން ...
ކުޅިވަރު

ބެޑްމިންޓަންގެ ދެ އިވެންޓްއިން ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއަރ ފައިނަލަށް

ޕާކިސްތާންގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބަދުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ...
ކުޅިވަރު

ކެލާ ސްޕަރ ލީގު ޑިސެމްބަރ 1 ގައި، ބައިވެރިވެވޭނެ ފަހު ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރ 12

ހއ ކެލާގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ”ކެލާ ސުޕަރ ލީގު 2019“ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކެލާ ކައުންސިލުން ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 25 ...
ކުޅިވަރު

ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފި

ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފިއެވެ. ދިރާގު ކުޅުދުއްފުށީ ބްރާންޗު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (ކޭޕީއެލް) ބައްދުލުކުރި ފައިނަލް މެޗު ދިރާގުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-6 އިންނެވެ. ...
ކުޅިވަރު

ވީއެސްއާރްސީ ވޮލީބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަމް ހޯދައިފި

ހދ އަތޮޅުގައި ބާއްވަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ވީއެސްއާރްސީ ވޮލީބޯލް މުބާރާތް 2019 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމު ނޮޅިވަރަމް ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ 21:00 ގައި ފިނޭ ޒުވާނުންގެ ވޮލީ ...
ރާއްޖެ

ފެނަކައިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ. ’އެފްއާރްސީ ޒޯން ފުޓްސަލް’ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އެ މުބާރާތް ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ...
ކުޅިވަރު

ހޯރަ ޕީއެސް މުބާރަތް ނިންމާލައިފި

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި ހޯރަފުށީ ކޮމިޔުނިޓީ ސެންޓަރާއި ހަހެތި ޓިމް ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ބޭއްވި ޕީއެސް މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހޯރަ ޕީއެސްގެ ނަމުގައި މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ ...

Posts navigation