މީހުން

ރައިޝަން އަކީ ރާއްޖޭގެ ސްޓީވެން ހޯކިން: އުގައިލް

“އޭލެވެލްގައި ވެސް ރައިޝަން ވިދާލައިފި” މިސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ހަބަރެއް ޙިއްސާކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ މަޝްޙޫރު ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގައިލް ވިދާޅުވީ “ރައިޝަން އަކީ ރާއްޖޭގެ ސްޓީވެން ހޯކިން” ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ...
ބޮޑު
ރާއްޖެ

ޑރ. އާދިލް ރަޝީދު ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަވި އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް ޑޮކްޓަރު ކަމުގައިވާ، ޑރ. މުހައްމަދު އާދިލް ރަޝީދު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ޑރ. އާދިލް ރަޝީދުއަކީ ހދ ވައިކަރަދޫ ޖޭމުގޭ އަބްދުﷲ ހުސައިންގެ ...
ރިޕޯޓް

ނެއްލައިދޫގެ ފަޚުރު- އަލް މަރްޙޫމް ޢަބުދުއް ޞަމަދު ޢަލީ

ތުނޑި ރީތިވި ނެއްލައިދޫ މަސްވެރިކަމުގެ ގޮތުން މުޅި ހާދާލުން އެއްވަނަ ހޯދައިފިތާދޯ މިއީ ހދ އަތޮޅު ފަރިހީގައި ވާ ބައިތެކެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް ކުރަނީ މި ފަރިހީގެ ...
ބޮޑު

ލިބުނު 12 ދަރިންނާއި ފާތުމާފުޅު ވެސް އެދިޔައީ ހޯރަފުށީ ދޮންކޮއްކޮ އެކަނިކޮށްފަ

ހޯރަފުށީ ފާތުމާފުޅާއި ދޮންކޮއްކޮ އަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ވަރަށް އަޅާލި، ވަރަށް އޯގާތެރި ދެމަފިރިންނެވެ. ލިބުނު 12 ދަރިން ވެސް ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކެއްގައި ނިޔާވި ހއ. ހޯރަފުށީ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ...
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީގެ ފަހުރު – ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް

 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ އަރާމު ނިދިން، ދިވެހިން ހޭލައްވާލި ބާރު އަޑަކީ ކިހާ ބިރުވެރިކަމެއްކަމެއް އެވަގުތު އެނގިފައި ނުވިނަމަވެސް މުޅި ދުވަސް ނިމިގެން ދިޔައީ ...

މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ގައުމީ އިނާމު ހޯއްދެވި ދިއްދޫ މަސްކެޔޮޅު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު

މިއަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނެވި ހއ ދިއްދޫ، ނިޝާން، ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު (ވާތި ...
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ރައިޝާން ދެއްކީ ވާނެކަން، ނުވާނެކަމެކޭ މިހާރު ނުބުނެވޭނެ

މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ދުވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަށް ވަކި ޝަރުތު ތަކެއް ހަމަވާން ޖެހެވެ. ހަރަކާތްތެރި މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އެއީ މީގެ ކުރީން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ...
ރިޕޯޓް

ސައީދާ އާންޓީ، އަބަދުވެސް ނަމޫނާ މުދައްރިއްސެއް.

އެންމެ ކުރިން ފެށިގެންވެސް ވަރަށް “ސޯޝަލް” މީހަކަށް ވާންބޭނުން ވެއެވެ. މީހުން އުފެއްދުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެން ބޭނުން ވެއެވެ. އެއީ އޭނާ އަބަދުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. މިއަދު ސައީދާ ...
ރިޕޯޓް

އައިމަންގެ ހިމޭން ދުނިޔެ، މިހާރު އެއީ މާބަގީޗާއެއް

ޒުވާންކަމުގެ އެންމެ ޖޯޝާއެކުވެސް އެއީ ހަމަހިމޭން ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެކަނިވެރިކަމާއެކުވެސް އެއީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާގެ ވަށައިގެން އޮތް އެކަނިވެރި ހިމޭން ދުނިޔެ، އެ ބަދަލުކޮށްލީ ނަލަ ...
ރިޕޯޓް

ރިޒޯޓުތަކުގެ މޫދު ކޮޓަރިތަކުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ނެއްލައިދޫ އަލިބެ!

ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަށިމާގޭ އަލީ އަހުމަދަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ދަންނަ މޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުންނަ “މޫދު ވިލާ” ހެދުމުގައި އަލިބެއަކީ ނަން މަޝްހޫރު މީހެކެވެ. މިހާރު ...

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ކުޅުދުއްފުށީ މަލްދާ އަށް

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކަންމަތީގޭ، އާމިނަތު މަލްދާ ހޮވިއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ...
މީހުން
ބޮޑު

މިއީ މޫދުގައި އުޅޭ ސްޕައިޑަރ މޭނެއް!

އާންމު ގޮތެއްގައި ސްޕައިޑަރ މޭން ފެންނާނީ ނިޔު ޔޯކް ޝަހަރުގެ ގޯޅިތަކުންނާއި މަގުތަކުންނެވެ. ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކުން ފުންމާ އުޅޭތަނެވެ. ނަމަވެސް މި ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕައިޑަރމޭން މި އުޅެނީ މޫދުގައެވެ. މި ...

Posts navigation