ޚަބަރު

އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފަައިވަނީ ޔޫކޭއިން އައި ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މީހާ ހުރީ ...
ރާއްޖެ
ކުޑަ

އުދުހޭ ހަސްފަތާލު: ފަރުވާ ނުކުރެވި އިޓަލީއާ ފްރާންސްގައި ތިބި ބަލި މީހުން ޖަރުމަނަށް!

ކޮވިޑް19 ޕޭޝަންޓުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން މެޑިވެކް ގެ ހިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ޖަރުމަނުން ފަށާފައިވާ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ހަދާފައިވާ އައިސީޔޫ ހިދުމަތެކެވެ. މިއައިސީޔޫ ހަދާފައިވަނީ އެއަރބަސް އޭ 310 މަރުކާ ބޯޓެއްގައި އިޓަލީއިން ...
ރާއްޖެ

ކޮވިޑް-19: މަނަފަރު ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ހއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ މަނަފަރު ރިސޯޓުން ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. ޖޭ.އޭ. މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ...
ރާއްޖެ

ޔޫއޭއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫން: މަބްރޫކް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫންކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރީ މިހާރު ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރިޔަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޚާއްސަކޮށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ފޭސްބުކް ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއް މިރޭ!

ކޮވިޑް-19 އަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުނަ ފޭސްބުކް ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއް މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދަން ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެކައުންސިލްގެ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ...

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެންނަ ފުރަތަމަ ކާޑުގެ ޝިޕްމަންޓް ގެނެސްފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ގެނެސްފިކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ސޫތުކުޅިން މިއަދު މާލެ އައި ބޯޓުން ގެނެސްފައިވަނީ 500 މެޓްރިކް ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ރިސޯޓަކުން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ރިސޯޓަކުން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ރިސޯޓެއްގައި މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ ...
ރާއްޖެ

11000 ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ނޯޕޭއަށް ދާންޖެހުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް: ޓީމް

11 ހާސް ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ނޯޕޭއަށް ދާންޖެހުމަކީ ވަރަށް ކަމެއްކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެސޯޝިއޭޝަން (ޓީމް) އިން ބުނެފިއެވެ. 39 ރިސޯޓުގެ ލިސްޓެއް ހިމަނުއްވާ ޓީމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް ޓީމްގެ މެންބެރުން ...
ރާއްޖެ

ޓެލެކިލާސްތައް އަލުން ފަށަނީ

ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ފެށި ޓެލިކިލާސްތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން އަލުން ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިކަން ސްކޫލްތަަކަށް އަންގައި މި ކުލާސްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 ޖެހުނު އިތުރު ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެސެންތަރުންވަނީ މިއަދު އިތުރު 2 ...

އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހެއްގެ ސަބަބުން 40،000 މީހުން ކަރަންޓީނަށް!

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ އިޓަލީއިން އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުކުރި މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާއިން 40،000 މީހުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފި ކަމަށް ބީބީސީއިން ބުނެފިއެވެ. މިމީހާ އިޓަލީއިން އައުމަށްފަހު ވަނީ ...
ކުޑަ
ރާއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން އެންގި މުއްދަތު 4 އޭޕްރީލްއަށް އިތުރުކޮށްފި

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ހުކުރު ނަމާއި ފަރުޟު ނަމާދުތައް ޖަމާތުގައި ނުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ އެންގުމުގެ މުއްދަތު 4 އޭޕްރީލްއަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ...

Posts navigation