ރިޕޯޓް

މިނިމަމް ވޭޖް އާއި އިންކަމް ޓެކްސް: ރައީސްގެ އުންމީދީ ޖަވާބުތަކެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މިނިމަމް ވޭޖް އާއި އިންކަމް ޓެކްސް އާއި ބެހޭގޮތުންވަނީ އުންމީދީ ވާހަކަފުޅުތަތެއް ދައްކަވާފައެވެ. އިންކަމް ޓެކްސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ...
ރިޕޯޓް

“ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު“ ބަލިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުން

ވައިރަސްތަކުން ފެތުރޭ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި ތަކަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފެތުރޭ ބަލި ތަކެވެ. މިގޮތުން މިދުވަސްވަރަކީ “ ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު“ ބަލި ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މިބަލިން ...
ރިޕޯޓް

މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު!

ޒަމާންތަކަކަށްފަހު ހއ. މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮންބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. 650 ފޫޓް ދިގު 250 ފޫޓް ފުޅާ މިނުގެ މި ބަނދަރަކީ ޒާމާނާ ...
ރިޕޯޓް

ކެންޔާ އިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރީ ކިހިނެއް؟ ރާއްޖެއަށް މިކަން ކުރެވިދާނެތަ؟

ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެވެ. ބަލާލުމެއް ނެތި މޫދަށާއި ކަނޑަށް އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ހިތި ނަތީޖާއަކީ ހަމައެކަނި މޫދުގެ ...
ރިޕޯޓް

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ތިޔަ ދުމުން ސަލާމަތްކޮށް ދޭށެވެ!

ދަރިންނަކީ މައިން ބަފައިންގެ ދެލޮލުގެ ނޫރެވެ. އެކުދިން ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ބަލާބޮޑުކޮށް މޮޅު ކުދިންނަށް ހެދުމަކީ މައިން ބަފައިން ހޭބޯ ނާރާ ކުރާ މަސައްކަތެވެ. ނުރައްކާތަކާއި، ނުކަޝިޔާރު ކަންކަމުން ސަލާމަތްކޮށް ދަރިން ...
ރިޕޯޓް

ހއ ކެލާގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ލާމަރުކަޒީ ހައްލެއް!

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ހއ.ކެލާގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޝައުގެވެރިވާ ފާރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓުރީ ...
ރިޕޯޓް

ހިތްވަރުގަދަ މަންމައެއް، މުޅިއުމުރު ދަރިފުޅުގެ ޚިދުމަތުގައި އެކަނިމާ އެކަނި

ހަސީނާ (އަސްލުނަމެއްނޫން) އޭނާގެ ދަރިފުޅު އާމިނާ (އަސްލުނަމެއްނޫން) ގޮވައިގެން އެކަނި މާއެކަނީ އުޅޭތާ މިހާރު އާމިނާގެ އުމުރުން ވީހާ ދުވަހެއް ވީއެވެ. އާމިނާގެ އުމުރުން މިހާރު 32 އަހަރެވެ. އާމިނާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ...
ރިޕޯޓް

ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްކޮށް އޮށްވާ މުއްސަނދިވެއްޖެ!

މިދުވަސްވަރު އެންމެ އާންމުކޮށް އިވޭ ވާކައަކީ ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަތުލައިގަނެ، ޑިޕޯޓުކުރާ ވާހަކައެވެ. ދިވެހިންނަށްވުރެ، ބިދޭސީން މުއްސަނދިވާ ވާހަކައެވެ. މާލޭގައި ބިދޭސީއަކު ”18 ގެސްޓު ހައުސް“ ހިންގާކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ކީއްކުރާ ސެޓުފިކެޓެއް؟

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ދަރިފުޅު ހޯދި ހީނުކުރާހާ މޮޅު ނަތީޖާއިން އަހުމަދު ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ދަރިފުޅަކީ ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި، އިސްނެގުމާއި އަދި ލީޑަރޝިޕަށްވެސް ނަމޫނާ ...
ރިޕޯޓް

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑަ ނޭޅި ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތުން ގެއްލޭ ލާރި

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖަކީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގަޔާއި، އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިންގައިވެސް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވުނެ ވައުދެކެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ދިހަ ...
ރާއްޖެ

މައްސަލަ ތަހުޤީޤްނުކޮށް ޑީޕޯޓު ކުރުމުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއުން

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަނީ ލޯންޑާ ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހެއް ކަމުގައިވާ އަބޫ ހަނީފް، ޑީޕޯޓުކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުޤީޤްނުކޮށް ޑީޕޯޓު ކުރުމުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ކުރީގެ އުއްތަމަ ...
ރިޕޯޓް

ޢަޖައިބު ކުރަނިވި ކާޅުބައި!

މިއަދު ނ. ލަންދުއަށް އަޅުގަނޑު ކުރި ދަތުރުގައި އެރަށު ފުށްޓަރު ފަރާތުން ފެނުނު ކާޅުބައިގެ ވާހަކަ އެރަށުގެ ކުރީގެ ކަތީބު ނަސީރު، އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދެއްވި ގޮތުގައި، އެސޮރުމެން ނިދާ ރަށަކީ ލަންދުއެއް ...

Posts navigation