ކުޑަ

ފެނަކައިން މިއަހަރު ތެރޭގައި 30 އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތްދޭން ފަށަނީ

ފެނަކައިން މިއަހަރު ތެރޭގައި 30 އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުން އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ...
ރާއްޖެ

އާ އަހަރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެސްޓީއޯގެ ހަދިޔާއެއް

މިފެށުނު އާ އަހަރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެސްޓީއޯއިން ހަދިޔާއެއް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗް ގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގިފްޓް ހެމްޕާއެއް ދޭން އެސްޓީއޯއިން ...
ކުޑަ

ފެން ކުންފުނީގެ ތާރީހު ދިރާސާކޮށް ފޮތެއް ލިޔުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގައުމީ ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ތާރީހު ދިރާސާކޮށް ފޮތެއް ލިޔެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެކުވެރި ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ކުންފުނިން ދޭ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ތާރީހު ...
ރާއްޖެ

މޯލްޑިވިއަނުން ގަސްތުގައި ފުލެއިޓެއް ޑިލޭ ނުކުރާނެ: މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަނުން ގަސްތުގައި އެއްވެސް ފުލައިޓެއް ޑިލޭ ނުކުރާނެ ކަމަށް އައިލޭންޑް އޭވިއޭސަން ސާރވިސަސްގެ ޕީއާރު މެނޭޖަރު މޫސާ ވަސީމު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. އައިސް ޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ، އަދި ޓީވީއެމްގައި 13 ...
ރާއްޖެ

އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތަށް މިރޭ ބުރޫއަރައިފާނެ: ބީއެމްއެލް

މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރައިފާނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ. Please be informed that customers may face interruptions to ...
ރާއްޖެ

ބިލުގެ ދަރަނި ދެއްކުމަށް ފެން ކުންފުނިން ލުއިގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފި

ފެން ބިލު ނުދައްކާތިބި ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ ވާނޭހެން، ބިލުގެ ދަރަނި ފިލުވާލެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ދައުލަތުގެ ފެން ކުންފުނި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފެން ކުންފުނީގެ ...
ރާއްޖެ

ވިލާއިން ބޭރު ބޯޓެއްގެ ހެވީ މެއިންޓަނަންސް ފަށައި، ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކިދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ވިލާ ގްރޫޕްގެ ދަށުން ހިންގާ، ވިލާ އެއަރއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ހެވީ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްފެށުމާއެކު، ...
ރާއްޖެ

އާދަމް ސަލީމް ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ރިއަލް ސްޓާރސްއަށް

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބާއްވަމުން އަންނަ އާދަމް ސަލީމް ކަޕް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މެޗް ފަހު ޖާގަ ރިއަލް ސްޓާރސްްއިން ހޯދައިފިއެވެ. ރިއަލް ސްޓާރސްްއިން އާދަމް ސަލީމް ކަޕްގެ ...
ރާއްޖެ

ރަޝިޔާގެ އަޒޫރު އެއާލައިންގެ ޗާޓަރ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ރަޝިޔާގެ އަޒޫރު އެއާލައިންގެ ޗާޓަރ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ރިސޯޓް ލައިފް އާއި ރަޝިޔާގެ އެނެކްސް ޓުއާއާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރާ މި ޗާޓަރު ދަތުރުތަކުގެ ފުރަތަމަ ...
ރާއްޖެ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް އެގްރިކަލްޗަރ ކޯޕަރޭޝަން އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާ ކުންފުނި މި ފެށޭ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ އުފެދިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ...
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އިން 3 އުފެއްދުމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އިން 3 އުފެއްދުމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ލޯންޗުކުރި ތިން އުފެއްދުމަކީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ތިން އުފެއްދުމެވެ. އެއީ ރެނާކޮން ...

Posts navigation