ރާއްޖެ

ޓިކެޓު ގަނެވޭ އެޕު ތަޢާރުފުކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދީފި

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ކަސްޓަމަރުން ޓިކެޓް ގަތުމަށް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރުފުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތަޢާރުފުކޮށްދެއްވި އެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނާއިއެކު މޯލް ...
ރާއްޖެ

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސޯލާ ޕެނަލް ގަނެވޭނެ ޚާއްސަ ސްކީމެއް

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސޯލާ ޕެނަލް ގަނެވޭނެ ޚާއްސަ ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ސްޓެލްކޯގެ ގްރީން ލައިފް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މިސްކީމްގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެކުންފުނީގެ ގްރޭޓަރ ...
ރާއްޖެ

ގޯލްޑް 100 އެވޯޑުގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް އެމްޓީސީސީ

ރާއްޖެގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ ރަނގަޅު ކުންފުނިތަކަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ދޭ ”ގޯލްޑް 100″ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރުކަމަށާއި، ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2020ގެ ޕާޓުނަރަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ...
ރާއްޖެ

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބައެއް ޙިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރާނެ: ދިރާގު

ދިރާގުގެ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްއޮތް 4 ދުވަހު އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ޙިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މިމަހުގެ 7 ...
ކުޑަ

އުތުރުގެ ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ފްލައިން ފިޝް، 19 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއި އެކު

2000 ވަނަ އަހަރު ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ށ. ކަނޑިތީމުގައި ސްޕީޑް ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށި ފްލައިންގް ފިޝް އަކީ މިއަދު ށ އަތޮޅުގައި އެންމެ ކާމިޔާބުކަމާއި ޔަޤީން ކަމާއިއެކު ސްޕީޑް ...
ރާއްޖެ

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވެލާ ރިސޯޓުން 3006.26 ޑޮލަރު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދީފި

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވެލާ ރިސޯޓުން 3006.26 ޑޮލަރު (46،356.53 ރުފިޔާ) ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދީފި އެވެ. ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މިދިޔަ ޖެނުއަރީމަހު ...
ކުޑަ

އެމްއެފްއެލްސީ ”ފަސޭހަ ލޯން“ އަދި ”ފަހި ލޯން“އަށް ކުޅުދުއްފުށީ ބުރާންޗުންވެސް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްއެފްއެލްސީ) އިން ތަޢާރަފްކުރި ”ފަސޭހަ ލޯން“ އަދި ”ފަހި ލޯން“ އަށް ކުޅުދުއްފުށީ ބުރާންޗުންވެސް އެޕްލައި ކުރެވޭނެކަމަ އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. މި ސްކީމް ތައާރަފް ކޮށްދެއްވީ ...
ރާއްޖެ

އުރީދޫއަށް 2019 ގައި ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 3.30ރ. ބަހަން ހުށަހަޅައިފި

އުރީދޫއަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 3.30ރ. ބަހަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން، ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ...
ކުޑަ

ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ބައިނަލްއަގްވާމީ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ދިރާގާއި އުރީދޫ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. އުރީދޫ އިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ދިރާގުގެ އިތުރުން، ...
ރާއްޖެ

ފްލައިމީއިން ހަނިމާދޫއަށް ދެ ޗާޓާ ފްލައިޓް ބާއްވަނީ

ފްލައިމީ އިން މިމަހު ހަނިމާދޫއަށް ދެ ޗާޓާ ފްލައިޓް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޚާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ އެ ދެ ފްލައިޓް ބާއްވަން ހަމަ ޖައްސާފައިވަނީ މި މަހުގެ 16 ...
ކުޑަ

އަގުބޮޑުކޮށް މާސްކާއި ސެނިޓައިޒަރ ވިކާތީހިތާމަކުރަން – ހެޕީމާކެޓްއިން ވިއްކާނީ ލިބުނު އަގުގައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ހެޕީމާރކެޓުން މާސްްކްތައް ވިއްކުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެކުންފުނީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ސީއީއޯ އަލީ އިހުސާން އާންމުކުރެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބަލްކް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ...
ކުޑަ

އެސްޓީއޯ އިން އަންނަ ފެބުރުއަރީ މަހު ލަންކާއަށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށަނީ

އެސްޓީއޯ އިން އަންނަ ފެބުރުއަރީ މަހު ސްރީލަންކާއަށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ...

Posts navigation