•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ސާދަ ތިރީސްއަށެއްގެ ބޭންޑު އަންނަ މަހު 27 ވަނަދުވަހު ދިއްދޫ ގައި ޕާފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ.
މިއީ މިއަހަރު އަޟްހާ އީދުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޯވ ކެންސަލް ކުރިފަހުން އެހެން ފަރާތަކުން ޝޯވ އެއް ބާއްވަން އިޢުލާން ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެއެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ސާދަތިރީސްއަށެއް އަންނަ މަހު 27 ދިއްދޫ ގައި ޕާފޯމް ކުރާނީ ކައިވެނި ހަފްލައެއްގައެވެ.
އެގޮތުން ސާދަތިރިސްއަށެއްގެ ފަރާތުން މުސީގެ އިތުރުން އައްޒާމް ބައިވެރިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

1 ޚިޔާލު

  1. ޕާޓީގަ ކައްކާމީހުން ތިގުރޫޕަށް ނުލާ ކައްކާތި ތިއެއްވެސް އިތުބާރެއް އޮއްނަބައެއްނޫން..

    1
    1

Your email address will not be published.