ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު އަލްސަން ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

IMG_5733

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަލްސަން އަޙްމަދު ވެރިކަންކުރާ ޕީޕަލް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އަށް މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޕީއެންސީން ބުނިގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަލްސަން އަޙްމަދު މިއަދު ވަނީ އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

ޕީއެންސީއާއި އަލްސަން ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ފޯމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަދި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒެވެ.

އަލްސަންގެ އިތުރުން މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވައި ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަށް އިންތިޚާބީ މެންބަރަކު ވެސް ވަނީ ޕީއެންސީ އަށް މިއަދު ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ މެންބަރުންނަކީ،

  • ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމް – ހުރާ ދާއިރާ،
  • ޙަސަން ޒަރީރު – މަތިވެރި ދާއިރާ،
  • އަހްމަދު ޒަމީރު – މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ،
  • އަޙްމަދު ރިޔާޒް – ތިމަރަފުށި ދާއިރާ،
  • ޔާސީން ޢަބްދުﷲ - ނައިފަރު ދާއިރާ
  • ޢާޒިމް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް – ވިލިނގިލި ދާއިރާ
  • މުހައްމަދު ރަޝީދު – ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
  • ޝާމިން ހަބީބު – ކުރެންދޫ ދާއިރާ

މި މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު މިހާރު މިވަނީ 75 އަކަށް އަރާފައެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 93 ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީ އަށް 66 ގޮނޑި ކާމިޔާބުވިއިރު، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވީ 12 ގޮނޑިއެވެ. އެމްޑީއޭ އަށް 2 ގޮނޑި، އެމްއެންޕީއަށް ގޮނޑިއެއް، ޖޭޕީ އަށް ގޮނޑިއަށް ކާމިޔާބުވިއިރު މިނިވަން 11 މެންބަރަކު ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި އަދާލަތު ޕާޓީއާ އަށާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ތާއީދު ދެއްވި ކެންޑިޓުންނަށް އެންމެ ގޮނޑިއެއް ވެސް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްފަހު ހިއްސާ ކުރައްވާ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި