ހުޅުދުއްފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފި

photo_2023-09-13_11-41-30

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކުރީ މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 473 މީޓަރުގެ ގްރޮއިން ޖަހައި، 320 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 100 މީޓަރުގެ ލޯ ކްރެސްޓެޑް ބޭރުތޮށިލުމާއި 20،500 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ގޮނޑުދޮށަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 29.94 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްފަހު ހިއްސާ ކުރައްވާ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *