•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑަމިޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ހާލު އައްސަވާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އައްސަވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް މިކިރައްވާ ދަތުރު ފުޅަކީ އެމްޑީޕީއިން އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ”ތިލަދުންމަތި އިރުވައި ކޮންފެރެންސް“ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރައްވަވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in ކުޑަ