ތޫފާން "މޮކާ" މިޔަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

FwEM61jaEAAqaQ8

ތޫފާން "މޮކާ" މިޔަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ތޫފާން މިހާރުވަނީ އެ ދެ ގައުމުގެ އައްސޭރި ފަށަށް އަރާފައެވެ.

މި ތޫފާނުގައި ގަޑިއަކު 120 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހެމުންދާ ކަމަށާއިި ބައެއް މީހުންގެ ގެދޮރު ހަލާކުވެ، ހާލުގައި ޖެހެމުންދާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ހާއްސަކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮކްސް ބާޒާރަށް ތޫފަން އަރާފާނެތީ އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިއީ ގާތްގަޑަކަށް މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ ފަން ޖިފުޓިއާއި ޓެންޓްތަކުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

"ތޫފާން މޮކާ" އިން ސަަލާމަތް ކުރުމަށް މިހައިތަނަށް 500،000 އެއްހާ މީހުން ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދުގައި ތާށިވެ، ނުވަތަ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ނުގެންދެވި ތިބި ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން މިޔަންމާ ގެ އައްސޭރިފަށަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވެސް ރައްކާތެރި ތަންތަނަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް އޮފިޝަލުން ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްފަހު ހިއްސާ ކުރައްވާ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *