•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އުމުރުން 2 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އުމުރުން 2 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ މައްސަލަ އެއް 2020 ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ.

މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެއް ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ފުލުހުން ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ދަނީ ތަޙްޤީގު ކުރަމުންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in ރާއްޖެ