ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

02B7141E-D183-4D59-8636-31A469FB4916

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ، 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ 3 ސައިކަލެއް ޖެހިގެންނެވެ. އަދި އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިގެން 4 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ކޭއާރްއެޗް) ގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މުހައްމަދު މޫސާ ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިގެން 5 މީހަކު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ގެނައީ މިއަދު 11:10 އާއި 11:15 އާ ދެމެދު ކަމަށެވެ.

"ޖުމްލަ 5 މީހުން ގެނެސްފިން. އެއީ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 4 މީހަކާއި މަންޒަރުދުށް މީހެއް. އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ދަނީ ބަލަމުން. މާނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ." މުހައްމަދު މޫސާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިއީ އިންވެސްޓިގޭޝަން ގައި އޮތް ކަމަކަށްވާތީ އިތުރު ތަފްސީލު އަދިހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

 

ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްފަހު ހިއްސާ ކުރައްވާ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި