ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް ޕަވާހައުސްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ

FB_IMG_1627907647578

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އަލަށް އަޅާ ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް ޕަވާހައުސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބުދުއްލަތީފްއާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ސައީދުއާއެކު މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ މި މަޝްވަރާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ޔަގީންކަން ދެއްވި ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި މަޝްރޫޢު އަވަހަށް ނިންމުމަށް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިން މަޝްރޫޢުއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ކުރިއަށް އޮތް ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފައްޓަވާ ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީން ކަން ވެސް ދެއްވިކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންޖީނުގޭގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތް އަވަސް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު. އެގޮތުން އިންޖީނުގޭގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް ވަނީ އެމްޑީ ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި.'' ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް ޕަވާހައުސްގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

 

ޔާސިރު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ކުރައްވަމުން ދާ މަސައްކަތްތަކަށާއި އަދި ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ކުޅުދުއްފުށި އިންޖީނުގޭގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ފާހަގަ ކުރަށްވާފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އަލަށް އަޅާ ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް ޕަވާހައުސް ޑިޒައިންކޮށް، އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ ޔުނި އިންޖިނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ.

ޔުނި އިންޖިނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ފެނަކައާ ދެމެދު ޖުމްލަ 15.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ 18 މާރިޗު 2020 ގައެވެ.

ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްފަހު ހިއްސާ ކުރައްވާ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި