•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ހއ. ދިއްދޫގެ ވާދަވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުތަކުގެ މެދުގައި ފޯރިގަދަ ފޭން ބޭސް ކަޕެއް ދިއްދޫ އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ދިއްދޫ އޮންލައިންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިއީ ފުރަބަނދާއި އަދި ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޭން ބޭސްކަޕެއް ކަމަށެވެ.

މި ކަޕުގައި 8 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިޓީމް ތަކަކީ އެޗް އެން ސްޕރޯޓްސް ކުލަބް، ލައިކެން ސްޕޯރޓްސް، ބީއެކްސް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް، ރިއަލް ޓީ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް، މިޑްލްސް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް، ނާޑް ސްޕޯރޓްސް، އައްސޭރި ފުޓްބޯލް ކުލަބް އަދި ޑީޓީބީއެސްސީ އެވެ.

SEMI FINAL MATCH 01 RESULTSBX SPORTS CLUB (2394 Votes) 54%MIDDLE SPORTS CLUB (2025 Votes) 46%CONGRATULATIONS 👏 BX SPORTS CLUBSee you in FINAL

Posted by Dhidhdhoo Online on Friday, May 15, 2020

މިކަޕް ކުރިއަށްދާ ގޮތަކީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދިއްދޫ އޮންލައިންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވާދަކުރާ ދެޓީމުގެ ޕޯސްޓަރއަށް އެންމެ ގިނަ ރިއެކްޝަން އަންނަ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ ގުރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލާގޮތަށެވެ. ކޮންމެ ޕޯސްޓަކަށްވެސް ވަކި ވަގުތެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވަގުތު ހަމަ ވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ގިނަ ރިއެކްޝަން ލިބޭ ފަރާތް އެއީ އެމެޗަކުން މޮޅުވި ފަރާތްކަމުގައި ބަލާ ގުރޫޕް ސްޓޭޖް ފުރިހަމަ ކުރާ އުސޫލުން ގެންދާ ގޮތަށެވެ.

FAN BASE CUP 2020GRAND FINALE18TH MAY 21:00 TO 20TH MAY 21:00

Posted by Dhidhdhoo Online on Saturday, May 16, 2020

ދިއްދޫ އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ހާމަކުރާގޮތުގައި މިކަމުގެ ވާދަވެރިކަން ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިއަށްދާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަޕް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފޯރިގަދަ ފައިނަލްއެވެ. ފައިނަލް ގައި ބައްދަލު ކުރަނީ ލައިކެން ސްޕޯރޓްސް އާއި ބީއެކްސް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް އެވެ. ފައިނަލް ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 21:00 އިން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 21:00 އަށެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.