•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖަކު ހާލުބޮޑުވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނައުމިގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ކުޅުދުފުށި ހޮސްޕިޓަލް ގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ނިއުބޯން ބޭބީ އެއް ހާލުބޮޑުވެ، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރު ގައި މާލެ ގެންނަ ކަމަށާއި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލްގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ލޭންޑް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ15:00 ގައި ކަމަށެވެ.

 

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in ކުޑަ