•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ށ.މާއުނގޫދޫ އަށް ބޯކޮށް ވާރެވެހި އެރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ އެރަށަށް ބޯކޮށްވާރެވުހި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮތާރން އޭރިއާ ކުޅުދުއްފުށި ފަޔާ ސްޓޭޝަން ގެ ސިފައިން ވަނީ އެރަށަށްގޮސް ފެންހިނދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައެވެ.

މީހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާއިގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ދަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައްވަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.