•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާއިރު، އެ އެއާޕޯޓުގެ މުހިންމު ކަންކަމުގެ މަޝްވަރާތައް، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ އާއެކު ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރާއެކު މިއަދު، މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ހިއްސާ ކުރެއްވި ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރޭގައި އީއައިއޭ ރީޕޯޓްގައިވާ ގޮތަށް އެއާޕޯޓް ހުޅަނގު ފަރާތް ގިރާ ގިރުން ހިމާޔާތް ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެވެ. އަދި އެއާޕޯޓް 1800 ފޫޓަށް ދިގުކުރުމަށާއި ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ ގްރީން އެއާޕޯޓަކަށް ހެދުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދުގެ ވާހަކަތަކާއި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަވަސްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓް އެއް ހަމަޖައްސަވައިދުނުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މާޗް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް 16 މަސް ދުވަހުން ނިންމަންޖެހެ އެވެ.

2 ޚިޔާލު

  1. ޔާމީން ދައުރުގަ މިނިސްޓަރ ސައީދު ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން ކިހާ ފާޑެއް ކީ އެމްޑީޕީ މީހުން…

    1. މިނިސްޓަރ ސައިދަށް ފާޑު ކިޔަން ޖެހޭއޭ..ހުސް ދޮގާ މަކަރޭ ހެދީ ރައްޔިތުންނަށް މުޅިން ހިޔާލީ ފޮލާއޭ ދެއްކީ..މިސަރުކާރުންނޭ އަމަލުން މި ދައްކަނީ.. ސައީދަށް ހއ މީހުން ކިޔަނީވެސް ވަކަ މޯޑު ގައިމު ކަމެއް ވީމަތާ ދޯ؟؟

Your email address will not be published.

More in ކުޑަ