•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީން ރާވަލްޕިންޑީއަށް ދަތުރުކުރި ރޭލެއްގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 70އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވުމާއިގުޅިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖުގައި، ރޭލުގައި ރޯވެ ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް ކުރިމަތިވި ހިތާމައިގެ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންނާއި އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި، އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in ކުޑަ