•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

‏‎ކޮވިޑް- 19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސޭންޑީސް ބަތަލާ ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މިހާރު އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިފައިކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއިން މިރޭ ވަނީ ‏ރިޒޯޓުތަކާއި އެހެން ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް، ‏ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމު ދޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގައި ކިޔަވައިދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލުމަށް އެންގާފައިއެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in ރާއްޖެ