•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ސަރުކާރުން ޢިއުލާން ކުރަށްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިކަންކަން ހާމަ ކުރެއްވީ ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ، އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރެސް ކޮންފަރެނެސްގައި ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in ރާއްޖެ