•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

މުދަލުގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށް ގިނަ އިނާމުތަކާއެކު އެސްޓީއޯގެ “ރަމަޟާން ބާޒާރު” ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފަށާނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ބާޒާރު މި އަހަރު ވެސް ހާއްސަ ވާނެ ކަމަށާއި މި އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދަލުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި އިނާމު ތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ.

އެސްޓީއޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން 2019 ގައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި އިނާމުތައް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެސްޓީއޯއަކީ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ގިނަ ބާވަތް ތަކެއް ވިއްކާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in ރާއްޖެ