fbpx

މައިކަޕް 2019

ކުޅިވަރު

މައި ކަޕް 2019: ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު އަދި އެންވީކޭ ޓީމް ސެމީއަށް

މައި ކަޕް 2019ގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު އަދި އެންވީކޭ ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.  ޔުނައިޓެޑް ޔޫތުއިން ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި 5-4 ...
ކުޅިވަރު

މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

 ހއ އަތޮޅުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ’މައިކަޕް‘ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ...
ކުޅިވަރު

13 ވަނަ ”މައިކަޕް“ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބާއްވާ ހއ އަތޮޅުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ’މައިކަޕް‘ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ...
ކުޅިވަރު

އިހަވަންދޫގައި ބާއްވާ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް “މައިކަޕް”ގެ ގުރުއަތުލުން ޑިސެމްބަރ 1 ގައި

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބާއްވާ ހއ އަތޮޅުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ‘މައިކަޕް’ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 1 ވަނަދުވަހު ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ...