fbpx

ކޯވިޑް-19

އުތުރުގެ ޕޮލިސް ކްލަސްޓާ: ތިން އަތޮޅުން ގިނަ ކޮންޓެކްޓުންތަކެއް

އުތުރުގެ ޕޮލިސް ކްލަސްޓާ ފެށުންއައީ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ތިލަދުންމަށްޗަށް ދަތުރު ކުރި 18 ފުލުހެއްގެ ދަތުރާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އެ ކްލަސްޓާގައި ގިނަ ރަށްތަކަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސީދާ ...
ބޮޑު
ކުޑަ

ދުނިޔެއިން 40 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޯވިޑް ބަލި ޖެހިއްޖެ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެތުރެންފެށި ކޯވިޑް-19 ވައިރަސް ދުނިޔޭން ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާތަނަށް 40 މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ...
ރާއްޖެ

ކޯވިޑް-19: އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެ، ޖުމްލަ 37 އަށް

ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ވިދާޅުވީ ނިޔާވެފައިވަނީ 80 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. މި މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ މިއަދު 03:50 ގައި ހުޅުމާލެ ...
ރާއްޖެ

ކޯވިޑް-19: އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެ، ޖުމްލަ 36 އަށް

ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ވިދާޅުވީ ނިޔާވެފައިވަނީ 67 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. މި މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ...
ރިޕޯޓް

ތިބާއަށްޓަކައި އަދަދުތައް ތިރި ކުރާނީ އަހަރެން!

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކޮވިޑް-19ގެ ދެ ވަނަ ރާޅު ބޯމަތިވެ، އަނެއްކާވެސް ނަމްބަރުތައް އުފުލިގެން ދިއުމާ އެކު، އެޗްޕީއޭ އިން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އާންމުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވީ އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސް ...

ދޫދިނުމަށް ޕްރެޝަރު ނުކުރައްވާ! ސިއްހީ މާހިރުންނަށް އެކަން ދޫކޮށްލައްވާ!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހިފައި ވަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ވަނީ، އާއްމު ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާލާ ފަދަ އުނދަގޫ ކަންތައްތަކަކާ އެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ހާލަތު ނިޔާކުރި ...
ރިޕޯޓް
ރާއްޖެ

ކޯވިޑް ބަލީގެ 35 ވަނަ މަރު، 56 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް

ކޯވިޑް- 19 ބަލީގައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:20 ގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑީއެޗް 11 ...
ރިޕޯޓް

އަދަދުތައް ދަށަށް – މިއީ އެންމެ ސަމާލުވާންވީ ވަގުތު

މާލޭގައި ކޮވިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ފެށުމާ އެކު އަހަރެމެން އެންމެން ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ފުރަބަންދުގައި ތިބެން ޖެހުނެވެ. އެ ފުރަބަންދުން ވީއްލުމާ އެކު އަހަރެމެންނަށް ހީވީ، މިކަމުން ދެން މި ...
ބޮޑު

އުތުރުގެ ޕޮލިސް ކްލަސްޓާ: 3 އަތޮޅުން 137 ސާމްޕަލެއް ނެގި، 7 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އުތުރު ޕޮލިސް ކްލަސްޓާއާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 137 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރު އަޙްމަދު ދާއޫދު ...
ރިޕޯޓް

ސްކޫލްތައް ހުޅުވިއިރު އަހަރެމެން ތައްޔާރުތަ؟

"ކްލާހަށް ދަރިވަރުން ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދިނީމާ ދަރިވަރުންނަށް އެތައް އެޑްވާންޑޭޖްތަކެއް އެބަ ލިބޭ،" މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވުމާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ގަޑި އިތުރު ކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ...