ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ކުރިން އުޅުއްވާފައިވާ ޖަމްޝީދުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި 2010 އިން 2014 އަށް ފުރުއްވާފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ތާޢީދާއި ފިކުރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއެރުވުމަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.