ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގައި 2009 ވަނައަހަރާއި ހަމައަށް 21 އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ އިބްރާހިމް ޝަރީފައކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކެލާ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 2014 އިން ފެށިގެން ފުރުއްވާ އިބްރާހިމް ޝަރީފު ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައެވެ.