ދިއްދޫގައި މަދަރަސީ ޙަޔާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރު ހޭދަކުރެއްވި ޢަބްދުﷲވަނީ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާސިލުކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ނޯތު ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނީގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމު 2009 އިން 2012 އަށް ފުރުއްވިއެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުއްސުރެން ޢަބްދުﷲ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތެރި ވާދަވެރިއެކެވެ.