fbpx

ކުޑަ

އެމްޓީސީސީން ރާއްޖޭގެ 35 ރަށެއްގައި 48 މަޝްރޫޢުއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ، 24 މަޝްރޫޢެއް ފަށަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާމްސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އިން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި 35 ރަށެއްގައި 48 މަޝްރޫޢެއް މިހާރުވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ހިނގަމުން އަންނަކަމަށާއި، އަލަށް 24 މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް، ...
ރާއްޖެ
ކުޑަ

ސްޕޭސް އެކްސްގެ ކްރޫ ޑްރެގަން ޑެމޯ-2 ވަރަށް ކާމިޔާބު، އުޅަނދު ތިރިކޮށްލީ ގަލްފް ކަނޑަށް!

ދެމަސްދުވަހުގެ ތާރީޚީ މިޝަންއެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސްޕޭސް-އެކްސް ކްރޫޑްރެގަން ޑެމޯ 2 ގައި ދަތުރުކުރި ދެ އެސްޓްރޯނޯޓުން އެނބުރި ދުނިޔެއަށް އައިސްފިއެވެ. މި މިޝަންއަކީ ސްޕޭސް އެެކްސްއިން ...
ރާއްޖެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އުފައްދާ ޕީވީސީ ހޮޅި ބާޒާރަށް!

މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އުފައްދާ ޕީވީސީ ޕްރެޝަރ ހޮޅި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރު ވެފައިވާކަން އެކުންފުނިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ފެންކުންފުނިން މާކެޓަށް ނެރެނީ ޕީވީސީ ...
ރާއްޖެ

8،488 މީހަކަށް 35.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުމަކީ “އޯގާތެރިކަމުގެ ރީތި މިސާލެއް”: އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ކޯވިޑް- 19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ 8،488 ފަރާތްތަކަށް “އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް” ގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 35.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުމަކީ “އޯގާތެރިކަމުގެ ރީތި މިސާލެއް” ކަމުގައި ބާރަށު ...
ކުޑަ

ކޮއްކޮ އޮތީ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާހޯދުމަށް އެނދުމަތިކުރެވިފައި: ޝިފާޢު

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކަރަންޓީންގައި ހުއްޓާ މިރޭގެވަގުތެއްގައި ފިލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ނަފުސާނިބައްޔަކަށް ފަރުވާހޯދުމަށް އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ ކޮއްކޮއެއްކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “ފިލައިގެން އުޅެނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރުގެ ކޮއްކޮ” ...
ކުޑަ

އިހަވަންދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހަކު ފިލައިގެން ހޯދަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އާމިނާ ދިޔޯ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމުން ފިލައިފި އެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވަނީ މިކަން “ތިލަދުން” އަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. ...
ރާއްޖެ

މާދަމާއިން އަންނަ ބުރާސްފަށްޗަށް ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، މާދަމާއިން ފެށިގެން އަންނަ ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ދެންނެވުމެއްގައި ބުނީ ކޯވިޑް-19 ...
ކުޑަ

ހަޤީގަތުގައިވެސް ތުރްކްމަނިސްތާނުން ކޯވިޑް-19 އަށް އެއްވެސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވަނީތަ؟

މުޅިދުނިޔެއަށް ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބިއިރުވެސް ކޯވިޑް-19 ގެ އެއްވެސް ކޭސް އެއް ރިޕޯރޓްކޮށްފައިނުވަނީ ތުރްކްމެނިސްތާނުންނެވެ. އަވައްޓެރި އިރާން، ކަޒަކިސްތާން އުޒްބަކިސްތާން އަދި އަފްގާނިސްތާން ފަދަ ގައުމުތަކުން ...
ރާއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރުނު ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރި ...

Posts navigation