ކުޑަ

ރައްޔިތުންގެ ގޭގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ބަހުސާމެދު ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ނަޒަރިއްޔާތައް!

ރައްޔިތުންގެ ގޭގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ބަހުސާމެދު ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިންއަށް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނަޒަރިއްޔާތައް ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ. ފޭސަބުކްގައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މިކަންކަން ހިއްސާ ކުރަމުން ...
ރާއްޖެ
ކުޑަ

މިލަންދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްތޯ ބަލަން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގިޓިވް

ށ. މިލަންދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ނުވަތަ ޖަމާއަތީ ފެތުރުމެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ރޭންޑަމްކޮށް ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ. މިގޮތުން އެރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ...
ރާއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1457 އަށް

އިތުރު 19 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1457 އަށް އަރައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ...

ސަޕްލައި ޑޮޓް އެމްވީއިން “އުނގުޅޭ ބާޒާރު” އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އޮންލައިން ނައިޓް މާކެޓް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ސަޕްލައި ޑޮޓް އެމްވީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ސަޕްލަޔަރުންނާއި ރިސޯޓުތައް ފަދަ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އޮންލައިން އެކްސްޕޯއެއް ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ރޭ މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ހާމަ ކުރަށްވައިފިއެވެ. ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...
ކުޑަ

ވެމްކޯ ކޯލްސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) ގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށިފައިވާކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. ވެމްކޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް އަލުން ފެށިފައި ވާކަމަށެވެ. ...
ކުޑަ

މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަންޖެހޭނީ ސަންސެޓް ޤާނޫނަކުން: ސަލީމް

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަށް މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަންޖެހޭނީ ސަންސެޓް ޤާނޫނަކުން ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯ އީސްޓޯރުގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި އަލުން ފަށަނީ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ އީ ސްޓޯރުގެ ހިދުމަތާއި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އަލުން ފަށަން ނިންމައިފިައެވެ. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެސްޓީއޯގެ ސުޕަމާޓުންދެމުން އައި ...

ޝިފާއު ދިރިއުޅޭ އިމާރާތް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވެވުނު

ރައްޔިތުންގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ މޮނީޓަރިންގ އަށް ލާފައި ވާތީ، މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަނެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

އުލިގަމުގައި ބަނދަރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ނަގާ ފީތައް ކުޑަކޮށްފި

ހއ. އުލިގަމުގައި ބަނދަރުކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރުން، ކަސްޓަމްސް އިން ނަގާ ފީތަކަށާއި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދީފި އެވެ. ކަަސްޓަމްސް އިން މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ ...

Posts navigation