fbpx

ދީން

ފަތިހާއި ބައްދަލުވާ ހިނދު...

ފަތިހާއި ބައްދަލުވާ ހިނދު ތިބާ އެނދުގައި ގަދަ ނިދީގައި ޣާފިލް ކަންމަތީގައި ނޯންނާށެވެ. ތެދުވެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި ނަމާދުކޮށް އެ ނަމާދުގެ ފުރިހަމަ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަންނާށެވެ. ދުވަސް ފަށަންވީ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ރޭ އަޅުކަން ކުރާށެވެ! ފަހެ އެއީ ބަލިމަޑުކަން ފައްސާލައި ކަމެކެވެ.

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބުއްދަރްދާ ގެ އަރިހުން އިމާމު އަޙްމަދާއި ،އައްތިރްމިޛީ އާއި އަލްބައިހަޤީ އާއި، އައްޠަބަރާނީ އާއި ،އިބްނު ޚުޒައިމާ އާއި، އަލްޙާކިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީސެއްގައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. " عَلَيْكُمْ ...
ކުޑަ

ޞިއްޙަތާއި ވަގުތަށް ސަމާލުވާށެވެ

އިސްލާމްދީނަކީ ދިރިއުޅުމަށްވާ ފުރިހަމަ މަގެކެވެ. އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގައި ދިމާވެދާނެ އެންމެހާ ކަމެއްގެ ކާމިޔާބު މުޖައްރިބު ޙައްލު އެދީނުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އެދީނުގެ އެއްވެސް އަސާސެއްގައި އުނިކަމެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިމަތިވެރި ދީނަކީ ރޫޙާނީ އަދި ...
ކުޑަ

ޢާޝޫރާ ދުވަސް

މުޙައްރަމު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޢާޝޫރާ ދުވަހެވެ. އެދުވަހަކީ މޫސާގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން، ފިރްޢައުނާއި އޭނާގެ އަޢުވާނުންގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަސްކަމަށް ރިވާވެގެން އާދެއެވެ. ...

އެކަނިވެ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވޭ ހެއްޔެވެ؟

ހިތްތަކައް ހަމަޖެހުން ލިބޭނީﷲ ހަނދުމަ ކުރުމުންނޫން ހެއްޔެވެ؟ ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގެނި، ދަސްކޮށްގެން ކިޔަވާ މީހާ ވާނީ، މާތްވެގެންވާ، މާތް ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރި މަލާއިކަތުންނާ އެކުގައެވެ. އަދި ޤުރްއާން ކިޔަވައި، ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ

އިންސާނީ ފިތުރަތުގައި ދުނިޔަވީ އެކިއެކިކަންކަމުގެ ދަހިވެތިކަން ލައްވާފައިވާތީ ،ހަވާނަފްސު އެމީހެއްގެ މައްޗަށް  ގަދަވެގަންނަ ހިނދެއްގައި  ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ  މަޢުސޫމް ކުރަށްވާފައިވާ އިންސާނަކު  ފިޔަވައި ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ފާފައެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.ނަމަވެސް އެކަން އިޙްސާސްކުރެވުމާއި ...
ބޮޑު

ކަށްވަޅުގައި ތިބާގެ އެކުވެރިއަކަށް ގެންދާނީ ކާކު؟

7 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅެމުންދާ މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް އެކަނިވެރިއޭ ބުނެ ދަޢުވާކުރަމުން ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއް ހޯދުމަށް ރެއާއި ދުވާލު އެއްބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. ނޫނީ ލޯބިވެރީން ހޯދަނީއެވެ. މިކަމުގައި މިބައިމީހުން ...
ކުޑަ

ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން

الحمد لله وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وبعد: އެއީ ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. އެއީ މޫނުތައް އަލިވެގެންވާ ބައެކެވެ. އެމީހުންގެ ނިތްކުރިތަކުގެ ވިދުން ގަދަ ވެގެންވާ ...
ރިޕޯޓް

ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ބައެއް ކާނާ އަދި އޭގެ ފައިދާ

އަހަރެމެންގެ ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އެންމެ ގިނައިން ފަރިއްކުޅުވި ބައެއް ތަކެއްޗާއި އެތަކެތިން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ...

Posts navigation