fbpx

ދުނިޔެ

7 މަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

7 މަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސައޫދީ ދާޚިލީ ވުޒާރާ ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 9 ލައްކައަށް

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅު ތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ނުވަލައްކަ މީހުން ދުނިޔެއިން މަރުވެއްޖެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 28,520,897 މިލިއަން މީހުންނަށް މިބަލި ޖެހިފައެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ...
ކުޑަ

ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ނުރައްކަލެއް އަދި ނެތް

ސްރީލަންކާ ކައިރިން އިއްޔެ ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރޯވި ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ އުފުލާ ޓޭކަރުގައި ރޯވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އެކަމުގެ ނުރައްކަލެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ...
ކުޑަ

އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ ރައީސްކަން 2012 ވަނަ އަހަރުން 2017ވަނަ އަހަރަށް ކުރެއްވި އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރުޖީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ އަވަހާރަވެފައިވާކަން އޭނާގެ ދަރިކަލުން އަބިޖީތު މުކަރުޖީވަނީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ...
ކުޑަ

ވުހާން ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލަނީ

ފުރަތަމަ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ކޭހެއް ދުނިޔެއިން ރިޕޯޓް ކުރި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ގައިޑްލައިނާއެކު ވޫހާން ސިޓީގެ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން މިފެށޭ ...

އިންޑިއާގެ މަހާރާޝްތްރާގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓި 15 މަރު

އިންޑިއާގެ މުންބާއި ނިސްބަތްވާ މަހާރާޝްތްރާގައި ހުރި 5 ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓީ 15 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ފޯސް (އެންޑީއާރްއެފް) ގެއިސްވެރިޔާ އަނޫޕަމް ޝްރިވާސްތަވް ބުނެފައިވަނީ 4 ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ބަޑިޖަހާ 51 މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށްލި މީހާ، ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޢާއިލާގެ ކުރިމައްޗަށް

2019 ވަނަ އަހަރު މާރިޗްމަހު ނިއުޒިލޭންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗަރޗްގެ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދަށް ތިބިބަޔަކަށް ބަޑިން ހަމަލާ ދިނުމުން ހައްޔަރުކުރި ބްރެންޓަން ޓެރަންޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް އެ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޢާއިލާ މީހުންނާއި ...
ކުޑަ

10،000 ކޮތަރު ފަތުން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް

ލަންޑަނަށް އުފަން ސްކަލްޕްޓަރ ކޭޓް މެކްވައަރ އަކީ ބޭނުން ނުކޮށް ހުންނަ ތަކެތިން ސްކަލްޕްޗަރ ތައްޔާރުކުރާ އާޓިސްޓެކެވެ. އޭނާ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރި ވަނީ އުކާލާފައި އަދި ބޭނުން ނުކޮށް ހުންނަ ތަކެތި ...
ކުޑަ

ފިލިޕީންސްގައި ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 14 މަރު

ފިލިޕީންސްގެ ޖޯލޯ އަވަށަށް ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 14 މީހުން މަރުވެ އެތައްބަޔަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. މިހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އަންހެނެއްގެ ގައިގާ ބޮން ހަރުކޮށްގެން ކަމަށް މީޑިއާގައި ...
ކުޑަ

ކޯވިޑާއިއެކު އުޅެން ދަސްކުރަން ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ގިނަބަޔަކު އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެއްޖެ

ކުރީގެ ނޯރމަލް ދިރިއުޅުމަށް އަނބުރާ ދެވޭނެތޯ ބެލުމަށާއި، ވައިރަސްއާއި އެކު ދިރިއުޅެން ދަސްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޖަރުމަނުގެ ލީޕްޒިގްގައި ބަޔަކު އިންޑޯ ކޮންސަރޓެއް ބާއްވައި، އެތައްބަޔަކު އެތަނަށް ޖަމާވެއްޖެއެވެ. މި އެއްވުމަކީ ޖަރމުނުގައި މިއުޒިކަށް ...

Posts navigation