fbpx

ދުނިޔެ

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާޙިދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާޙިދު މިހެން ގޮވާލެއްވީ ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ ...
ރާއްޖެ
ކުޑަ

ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި

ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެގައުމުގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނިންމައިފިއެވެ. ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ...
ކުޑަ

އިންޑިއާއާއި ޗައިނާ ނުތަނަވަސް ކަމުގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ގެނބެނީ!

ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުގައި އެ ދެގައުމުގެ ސިފައިންގެ މެދުގައި ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި ކުރިމަތި ލުމަށްފަހު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސް އިތުރަށް ގޯސްވާން ފަށައިފިއެވެ. އިންޑިއާ-ޗައިނާ ވަކިކުރާ އިމުގެ ...

މިސްރުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ %25 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރަން ފާސްކޮށްފި

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، މަޖިލީގެ މެންބަރުންގެ %25 އަކީ އަންހެނުންކަމުގައި ހެދުމަށް މިސްރުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް (މަޖްލިސުއްނު އްވާބް) އިން މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ފާސްކޮށްފިއެވެ. ނޭޝަނަލް އިލެކްޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ...
ކުޑަ
ރާއްޖެ

ރާއްޖެއަށް 20 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯނެއް އީއައިބީއިން ދީފި

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު (އީއައިބީ) އިން ރާއްޖެއަށް 20 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯނެއް ދީފިއެވެ. މި އެހީއަކީ ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކޮށްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށާއި، ވަޒީފާތައް ރައްކާތެރިކޮށް އަދި ...
ކުޑަ

ކޯވިޑް-19: ލުއި ލިބުނަސް ފަރުވާތެރިވޭ! ދުނިޔޭން 8 މިލިއަން މީހުނަށް ބަލިޖެހިއްޖެ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެތުރެން ފެށި ކޯވިޑް-19 ބަލި ދުނިޔޭން ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 8 މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ...
ކުޑަ

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާއިން 57 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގައި އެބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ނިންމައި، އާންމު ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް އިއްޔެ 57 މީހަކު އަލަށް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އަލުން ބަލި ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެއެވެ. ...
ކުޑަ

ސްޕެއިންގެ ކަރަންޓީނު އަމުރާ ހިލާފުވެގެން ބެލްޖިއަމްގެ ޕްރިންސްއަށް 10،400 ޔޫރޯގެ ޖުރިމަނާއެއް

ހުސްވި މޭ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ސްޕެއިންއަށް ދަތުރުކުރި ބެލްޖިއަމްގެ ޕްރިންސް ޔޯޗިމް، ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ކަރަންޓީނުގެ އަމުރާ ހިލާފުވި މައްސަލާގައި 10،400 ޔޫރޯއިން ...

Posts navigation