ކުޑަ

ޕާކިސްތާނުގައި ރޭލެއްގައި ރޯވެ ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީން ރާވަލްޕިންޑީއަށް ދަތުރުކުރި ރޭލެއްގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 70އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވުމާއިގުޅިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ...
ކުޑަ

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ”އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް“ ފަތުވާ ދޭ ހިދުމަތް އިފްތިތާހްކޮށްފި

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ”އާޓްފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް“ މެދުވެރިކޮށް ފަތުވާ ދޭ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. ދުބާއީގައި އިފްތިތާހު ކުރި މިހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ފޯނުން ގުޅައި ...
ކުޑަ

ލުބުނާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ލުބްނާނުގައި މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ބޮޑު ވަޒީރު ސާދު ހަރީރީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ލުބްނާނުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާތަކުގައި  ބޮޑު ވަޒީރު ސާދު ހަރީރީގެ އިސްތިއުފާ އަށް ...
ދުނިޔެ

ކެލިފޯނިޔާގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްނުވެ ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިޔާގެ ގިނަ ސަރަހައްދު ތަކެއްގައި ރޯވެފައިވާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްނުވެ އަނދަމުން ދާތީ ގަވަރުނަރު ގެވިން ނިއުސަން އެ ސްޓޭޓުގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. އުތުރު ކެލިފޯނިޔާގެ ...
ދުނިޔެ

”ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ދެންމެ ހިނގައިފި“ ޓްރަމްޕް

ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ”ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ދެންމެ ހިނގައިފި“ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އެއީ ކޮން ކަމެއް ކަން ސާފުކުރަން މަސައްކަތްފަށާފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ވައިޓް ...
ރާއްޖެ

ޑިސެމްބަރ އަދި ޖަނަވަރީ މަހަށް ”ގޯއެއާރ“ ގެ ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފި

ކުރިޔަށް މިއޮތް ބޮޑު ބަންދަށް ”ގޯއެއާރ“ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފިއެވެ. ޑިސެމްބަރ 1 އިން ފެށިގެން 2020 ޖަނަވަރީ 31 އާއި ހަމައަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 5 ދުވަހު، ...
ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން އެންމެ ފަސޭހައީ ނިއުޒިލޭންޑް ގައި

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން ގިނަ މިޒަމާނުގައި އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާއި ވިސްނާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ފަށާނެ ވިޔަފާރިއަކާއި ވިޔަފާރި ހިންގާނީ ކޮންތާކުތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ. ...
ކުޑަ

އަފްޣާނިސްތާން ހަނގުރާމަ – ވޭތުވެދިޔަ ތިންމަހު 1174 މީހުން މަރުވެފައިވޭ: ޔޫއެން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ފާއިތުވި 3 މަސްދުވަހު ދެވުނު ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ’މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުވާ ވަރަށް އިތުރުވެފައިވާ‘ ކަމުގައި އދ. އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ...
ކުޑަ

މެލޭޝިޔާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހަކު 10 އަހަރާއި 10 މަހަށް ޖަލަށް

ސޯސިއަލް މީޑިޔާ ގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަކުރި މެލޭޝިޔާ މީހަކު 10 އަހަރާއި 10 މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ...
ކުޑަ

އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވި އުޅަނދު އަދި ދެނެގަނެވޭ ވަރެއް ނުވޭ: ނާސާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ހެދުމަށް މި މަހު ކުރީކޮޅު އިންޑިއާގެ ސްޕޭސް އެންޑް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން(އައިއެސްއާރުއޯ) އިން ހަނދަށް ފޮނުވާލި ”ވިކްރަމް“ ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި އޮތް ތަން ފާހަގަކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނާސާ ...
ދުނިޔެ

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ މަރު

އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް އާއި ބިހާރުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ ޚަބަރު ...
ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ ވިސްނުން ކަޝްމީރުގައި އެތައްހާސް ފައްޅިއެއް އެޅުމާއި ދިމާލަށް

އިންޑިއާގެ މުސްލިމް މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ހަމައެކަނި ސްޓޭޓްކަމުގައިވާ ކަޝްމީރުގައި 50،000 ފައްޅި އަޅަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނެފި އެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކަޝްމީރުގައި 50،000 ފައްޅި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެތަންތަން ...

Posts navigation