ދުނިޔެ

އިންޑިޔާއިން ހަނދަށް ފޮނުވި ޗާންދްރަޔާން 2ގެ ލޭންޑަރ ހަނދުގައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާ އިން، ހަނދަށް ފޮނުވި ”ޗާންދްރަޔާން 2“ ގެ ލޭންޑަރ، ”ވިކްރަމް“ ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ޖައްވީ އިދާރާ، އިސްރޯ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިންޑިޔާގެ ”ނިއުސް 18“ ...
ދުނިޔެ

އެމޭޒަން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގައުމުތަކުން އެއްބަސް ވެއްޖެ

އެމޭޒަން ޖަންގަލި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެމޭޒަންގެ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. އެއްބަސްވުމާގުޅޭ ވާހަކަތަކުގައި އިސްނެގީ ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް އިވާން ޑުކޭއެވެ. މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ދިޔައީ ކޮލަމްބިއާގެ އެމޭޒަން ޖަންގަލީގެ ...
ދުނިޔެ

އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ދާން ކުރި މަސައްކަތަށް ރައީސް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ދާން ކުރި މަސަތްކަތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ އެޤައުމުގެ ޖައްވީ އުޅަނދު، ”ޗަންދްރަޔާން-2“ ހަނދުގައި ޖައްސަން ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަަށް ...
ދުނިޔެ

އެމެރިކާއިން ނިއުކްލިޔާ މިސައިލް އުފައްދަންޏާ ރަޝިޔާ އިންވެސް އުފައްދާނަން – ޕޫޓިން

އެމެރިކާއިން ނިއުކްލިޔާ މިސައިލް އުފައްދާކަމުގައިވާނަމަ، ރަޝިޔާ އިންވެސް މަޑުން ނޯންނާނެކަމަށާއި އަދި ރަޝިޔާ އިންވެސް އެފަދަ މިސައިލް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރަޝިޔާގެ ފަރާތުން އެޤައުމުގެ ރައީސް ވްލެޑްމިޔާ ޕޫޓިން ...
ދުނިޔެ

އިންޑީޔާއިން ހަނދަށް ފޮނުވި ”ވިކްރަމް“ އާއި ގުޅުން ކެނޑި، މިޝަން ނާކާމިޔާބު

ހަނދުގެ ދިރާސާތައް ހެދުމަށް އިންޑިއާގެ ސްޕޭސް އެންޑް ރިސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަންސް (އިސްރޯ) އިން ހަނދަށް ފޮނުވާލި ޖައްވީ އުޅަނދު ”ވިކްރަމަ“ އާއި ގުޅުން ކެނޑި، މިޝަން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ...
ކުޑަ

މެޔަށް ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީން 2 ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

މެޔަށް ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީން ދެ ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ. ދެ ކުދިން ވެސް ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވަނީ މެޔަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ސްނައިޕަރު ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ކަމަށް ޣައްޒާގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ. ...
ދުނިޔެ

ރޮބަޓް މުގާބޭ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އުމުރުފުޅުން 95 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ޒިމްބާބުވޭގެ ދިގު ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ވެރިކަން ކުރެއްވި މުގާބޭ އަވަހާރަވީ، ސިންގަޕޫރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ދަނިކޮށް ...
ދުނިޔެ

އިޤުތިޞާދީ މައްސަލަތަކާއެކު ޗައިނާއާއި އެމެރިކާ އަނެއްކާވެސް އެއް މޭޒަކަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ އިޤުތިޞާދުކަމުގައިވާ ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާއިން، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް އަނެއްކާވެސް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ...
ކުޑަ

ވޯލްޑް ކަޕް 2022: މިފަހަރުގެ ލޯގޯ ވަރަށް ތަފާތު

2022 ވަނަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑްކަޕްގައި ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯ އާންމު ކޮށްފިއެވެ. ލޯގޯ ލޯންޗު ކޮށްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއް ވަގުތެއްގަ އެވެ.މިލޯގޯ އާންމުކުރުމަށް ބޭއްވި ...
ދުނިޔެ

ހާޓް އެޓޭކެއްޖެހި މުރުސީގެ ހަގު ދަރިކަލުން އަވަހާރަ ވެއްޖެ

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރުސީގެ އެންމެ ހަގު ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ މުރްސީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ. މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އަބްދުﷲ މުރުސީ އަވަހާރަ ވެފައިވަނީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެންކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ. އަބްދުﷲ ...
ދުނިޔެ

ޑޯރިއަން ތޫފާނުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ބަހާމާސްގެ ރަށްތަކަށާއި އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓުތަކަށް އަރާފައިވާ ތޫފާން ޑޯރިއަންގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި އަދިވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވުން އެކަށީގެންވާކަމަށް، ބަހާމާސްގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ދުނިޔެ

ޑޯރިއަން ތޫފާނުގެ ބާރު ދަށްވެއްޖެ، އެކަމަކު އަދިވެސް ނުރައްކާ އެބައޮތް

މި ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ބަހާމާސްގެ ރަށްތަކަށް އެރި ތޫފާން ޑޯރިއަން، ބާރުކުޑަވަމުން އަންނަކަމަށާއި އަދި މިހާރު ތޫފާން، ގިންތި ކުރެވިފައިވަނީ ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ތޫފާނެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ...

Posts navigation