fbpx

ތިލަދުންމަތީ

ތިލަދުންމަތީގެ އަޑު އިނގިރޭސި ބަހުން އިއްވުމަށް “ތިލަދުންމަތި ޓައިމްސް”

ތިލަދުންމަތީގެ އަޑު އިނގިރޭސި ބަހުން އިއްވުމަށް “ތިލަދުން” ނޫހުގެ ކުޑައިގެ ދަށުން ނެރޭ އިނގިރޭސި އެޑިޝަން ފަރުމާކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން، އިނގިރޭސި ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ. ތިޔަ އެންމެހާ ...
ބޮޑު
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ދެ ގްރައިންޑަރު ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސައިޓަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ދެ ގްރައިންޑަރު ހޯދައި، މިތަކެތި ވަގަށް ނެގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ...
ކުޑަ

ނާގޯށި ނިންމަން އެމްޓީޑީސީ އާއިއެކު އައު ލީސް އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ. ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފެށުމަށް މިއަދު ލީސް އެގްރިމެންޓުގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އާއި އެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ...
ކުޑަ

ހޯރަފުށީގައި ބޮޓްލިން ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފެނަކަ އާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއް

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ބޮޓްލިން ޕްލާންޓެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްއާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ސޮއިކުރެވުނު މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ގޮތަށް ޖޮއިންޓް ...
ކުޑަ

އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގެ 5 މަހުގެ ފީ އެއްފަހަރާ ދައްކަން އެންގުމުން ބެލެނިވެރިންގެ ފާޑުކިއުން

އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ 5 މަހުގެ ފީ އެއްފަހަރާ ދައްކަން އެންގުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. އަމީރު އަމީން ސްކޫލުން މިއަދު ބެލެނިވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ނެރުނު ދެންނެވުމެއްގައި ...

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން ތިއޭޓަރ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. މިއަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 17:21 ހާއިރުގައެވެ. އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ސީލިންގުމަތީގައި ...
ކުޑަ
ތިލަދުންމަތީ

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ރަށު ކައުންސިލު އިދާރާއިން ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރެފައިފައިވާ އިޢުލާނުގައިވަނީ އެ ރަށު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ...
ރިޕޯޓް

ހއ. އަތޮޅުގައި ހުރި ބައެއް އާސާރީ ތަންތަން

މައްކާގައިވާ ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅު ފެނުމުން ރަސޫލާ އާއި އަސްޙާބުންގެ ޒިކުރާތައް އާވެގެން ދެއެވެ. އަދި މިޞްރާބުގައިވާ އަރާމްތައް ފެނުމުން ފިރުޢައުނު ތަކުގެހައިބަތާއި ޤަދަރު ހާމަވެ އެދުވަސްވަރު މިސްރު މީހުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ހުރި ...
ކުޅިވަރު

ކުމުންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހދ. ކުމުންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކައުންސިލްއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި ...
ރާއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް މޯލްޑިވިއަން އިން ފަށަނީ، ޓިކެޓް 1444ރ އަށް

ކޯވިޑް19އަށްފަހު އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާއިރު އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރާއި ދެކުނު ގުޅުވާލަދީ އައްޑޫ ސިޓީއާއި ކުޅުދުއްފުށި ...

Posts navigation