ރާއްޖެ

ހުރިހާ ރަށެއްގައި 1 މަހަށް ވާ ވަރަށް ކާޑު ހުސްނުވެ ހުންނާނެ: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް އެއް މަހަށް ވާ ވަރަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ހުސްނުވެ ހުންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާއިން ބިދޭސީއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮވިޑް- 19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ...
ރާއްޖެ

ކިޔަވައި ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލަން އަންގައިފި

ކިޔަވައި ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން، މެދު ކަނޑާލަން އަންގައިފިއެވެ. ކިޔަވައި ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން، މެދު ކަނޑާލަން އަންގާފައި ވަނީ ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތަށެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ...
ރާއްޖެ

ސޭންޑީސް ބަތަލާ ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތައްނެގެޓިވު: އެޗްޕީއޭ

‏‎ކޮވިޑް- 19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސޭންޑީސް ބަތަލާ ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މިހާރު ...
ރާއްޖެ

ރިސޯޓު ތަކާއި އެހެން ރަށްރަށާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފި

ރިސޯޓު ތަކާއި އެހެން ރަށްރަށާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ...

ރިސޯޓުން ފައިބަން ހުއްދަ ނުދިނުމުން ރޯކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނި މީހަކު ހައްޔަރަށް

އަދާރަން ޕްރިސްޓީޖް ވާދޫ ރިސޯޓުގެ މުއައްޒަފަކު ރިސޯޓުން ފައިބަން ހުއްދަ ނުދިނުމުން، ރިސޯޓުގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ ރޯކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދިނުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގީ އިއްޔެގެ ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ވާލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދީފި

ވާލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 10 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފައިވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ...
ރާއްޖެ

ވިޔަފާރިތަކަށް މަދަދު ދޭ ލޯނުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ދޫކުރަން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް އަންނަ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް މަދަދު ދިނުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލާނެ ...
ރާއްޖެ

ފެނުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އަދުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ވީޑިއޯއެއް!

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ޚާއްސަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ހަދާފައިވާ، ދެ މިނެޓްގެ މި ވީޑިއޯއިން ފެން އިސްރާފު ...
ރާއްޖެ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެއްކުންވެސް ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ...

ކޮވިޑް-19: ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 8 އަށް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ތިން މީހަކު ރަނގަޅުވެ، ރާއްޖޭގައި މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު އަށަކަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަން ޢިއުލާން ކުރެއްވީ ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ، އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް، އަނބުރާ ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ލަސްކޮށްދިނުމަށާއި، ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތަށް 6 މަސްދުވަސް އިތުރުކޮށްދޭން އެބޭންކުން ވަނީ ...

Posts navigation