fbpx

ރާއްޖެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އުފައްދާ ޕީވީސީ ހޮޅި ބާޒާރަށް!

މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އުފައްދާ ޕީވީސީ ޕްރެޝަރ ހޮޅި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރު ވެފައިވާކަން އެކުންފުނިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ފެންކުންފުނިން މާކެޓަށް ނެރެނީ ޕީވީސީ ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

8،488 މީހަކަށް 35.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުމަކީ “އޯގާތެރިކަމުގެ ރީތި މިސާލެއް”: އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ކޯވިޑް- 19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ 8،488 ފަރާތްތަކަށް “އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް” ގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 35.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުމަކީ “އޯގާތެރިކަމުގެ ރީތި މިސާލެއް” ކަމުގައި ބާރަށު ...
ރާއްޖެ

މާދަމާއިން އަންނަ ބުރާސްފަށްޗަށް ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، މާދަމާއިން ފެށިގެން އަންނަ ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ދެންނެވުމެއްގައި ބުނީ ކޯވިޑް-19 ...
ރާއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރުނު ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޒުވާނެއް ނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރި ...
ރާއްޖެ

އެމްޕީ ނާޒިމް ދާއިރާއަށް 14،000 މާސްކު ހަދިޔާ ކުރަށްވައިފި

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރުމަށް 14،000 މާސްކު، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ...
ރާއްޖެ

ރައީސްގެ އާދޭސް: ބޭރުގައި އުޅުއްވާއިރު މާސްކް އަޅުއްވާ، އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވާ!

ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގައި އުޅުއްވާއިރު މާސްކް އަޅުއްވައި، އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވައި އެކަމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޯވިޑަށް ...
ރާއްޖެ

8،488 މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 35.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޯވިޑް- 19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް “އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް” ގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 35.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭން މިނިސްޓްރީން ...
ރާއްޖެ

ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްތަކެއް

“ހިޔާ” މަޝްރޫއާއި “ގެދޮރުވެރިކުރުން” އަދި “ގުޅީފަޅު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް” ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް ރިވިއުކޮށް، އިންސާފުވެރި، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް، ފްލެޓް ލިބުން ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ...

Posts navigation