ރާއްޖެ

ބޭރުން ރާއްޖެއައި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ، އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 އިންސައްތަ ބޯނަސް ޑޭޓާ ލިބޭގޮތް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމުންދާ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 އިންސައްތަ ބޯނަސް ޑޭޓާ މުޅިން ހިލޭ ލިބޭ ޚާއްޞަ އޮފަރ އެއް ތަޢާރުފުކޮށްފިއެވެ. މި ...
ރާއްޖެ

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: ފައްޔާޒް

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެމްސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޫކުރާ އެސްއެމްއީ ލޯނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައްޔާޒް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ...
ރާއްޖެ

ވެމްކޯއިން އެދެނީ ރަނގަޅަށް ކުނިކޮތަޅު ބަންދުކޮށްދިނުމަށް

ގޭބިސީތަކުން ކުނި އުކާލުމަށް ނެރޭއިރު، މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުނިއަޅާ ކޮތަޅުތައް ބަންދުކޮށްދިނުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، ވެމްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް، ވެމްކޯއިން ...
ރާއްޖެ

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި މެޑިކަލް ކިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ފުރަނީ

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި މެޑިސިން ކިޔަވާ 47 ދިވެހި ދަރިވަރަކު މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ފުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަ ކުރަށްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ...

ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ނުވަޔަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި ފަހަރު ރަނގަޅުވެގެން ރިޕޯޓުކުރީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ހައުސިން ލޯން ދެއްކުން 6 މަސް ދުވަހަށް އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ފަސްކޮށްދީފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް 6 މަހަށް ފަސް ކުރުމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ...
ރާއްޖެ

ކާބޯ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވީ ގްރެއިޓަރ މާލޭ ރީޖަން އެކަނި: އެޗްޕީއޭ

ގްރެއިޓަރ މާލޭ ރީޖަން ނޫން އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގާ ކެފޭ/ހޮޓާ/ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓައިލާން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...
ރާއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ކޮއްދިއްޕަރުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ގްރޭންޑް ޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް އިން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ...
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިން ލައިން “އެމްއެސްއެސް” ފަށައި ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖެ އަންނަނީ

އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިން ލައިން މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް) ގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިިހު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ދަރުބާރުގޭގައި ...

ނުދެއްކި ހުރި ޓެކްސް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދައްކަން މީރާއިން އިތުރު ލުއިތަކެއް

އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި ވާތީ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޓެކުހާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ނުދެއްކިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ފައިސާ އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ދެއްކުމަށް އިތުރު ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި އުމުރުން 61 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ...

Posts navigation