ރާއްޖެ

ކަރަންޓު ލޯޑު ބޮޑުވުން ހައްލުކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހޫނުމޫސުމާއި ދިމާކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ވަރު އިތުރުވެ، ލޯޑް ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯ އިން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން މާލެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަަރަންޓް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އިތުރު 1.6 މެގަވޮޓްގެ ...
ރާއްޖެ

ރިނބުދޫ ސަޤާފީ މަގު ހުޅުވައިދެއްވައި ”މަރިޔަންމާ“ ކެންޕެއިން ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދުއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އެރަށު ސަޤާފީ މަގު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި، މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި ތުއްތުކުދީންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭ ...
ރާއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ތަރުތީބުގެ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލަން އެދިއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ވަކި ދާއިރާއަކަށް ތަފާތު ނުކުރެވޭނެ އުސޫލަކުން ތަރުތީބު ކޮށްދެއްވުންއެދި މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމެޓީގައި އެދިއްޖެއެވެ. އެގޮތަށް އެދި ވަޑައިގަތީ މަޖިލިސްގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މަޖިސްގެ ...
ރާއްޖެ

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޒަންގައި ހިމެނޭ ކ. އަތޮޅާއި، އއ. އަތޮޅާއި، އދ. އަތޮޅާއި އަދި ވ. އަތޮޅު ...
ރާއްޖެ

އަނެއްކާވެސް ޑެކޯ ވުމުގެ ހާދިސާއެއް: ޑެކޯވި ފަތުރުވެރިޔާ މާލެ ގެންނަނީ

ކަންދެހެރަ މަންތާ ޕޮއިންޓުގައި ޑައިވިންގ ކުރަނިކޮށް ޑެކޯވި ފަތުރުވެރިއަކު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ބުނީ ކަންދެހެރަ މަންތާ ޕޮއިންޓުގައި ޑައިވިންގ ...
ރާއްޖެ

ޑރ ބިލާލް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ އިލްމީ ބޭފުޅެއް، އިސްލާމި މުފައްކިރެއް: ޑރ ޝަހީމް

ޑރ ބިލާލް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ އިލްމީ ބޭފުޅެއް، އިސްލާމި މުފައްކިރެއްކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، ޑރ. ...
ރާއްޖެ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހުގެ ދައުވަތަކަށް މިއަދު އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޓްވީޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ...
ރާއްޖެ

ދެއަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދޫކޮށްލައިފި

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 2 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕުކުރި މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފައިވަނީ، 2 އަހަރުނުވާ ކުޑަކުއްޖާއަށް އެކިދުވަސްމަތިން އެކުއްޖާގެ ...
ރާއްޖެ

ޑރ. ބިލާލް ޕިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފި

ޑރ. ބިލާލް ޕިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑުޖައްސާލައިފި ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ބުނެފިއެވެ. މަޙްލޫފު ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އުފައްދަމުންދާ ސުވާލުތަކާ އަދި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ އިތުރު ...
ރާއްޖެ

އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުން ޑރ. ޕިލިޕްސް ބަލައެއް ނުގަނޭ، އެ ބޭފުޅާ ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް އަންނަ މަހުގެ 12 އިން ...
ރާއްޖެ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އާ ސީޕްލެން ޓަރމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން، މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ...
ރާއްޖެ

ގިނަ އިނާމުތަކާއެކު ”އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު“ 23 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

މުދަލުގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށް ގިނަ އިނާމުތަކާއެކު އެސްޓީއޯގެ ”ރަމަޟާން ބާޒާރު“ ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ. އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފަށާނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ...

Posts navigation