ރާއްޖެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނަން – ރައީސް

މިރޭ ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ހިނގި ފަދަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖެ

ރެޑްކްރެސެންޓުން އެމްޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވިފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރެޑްކްރެސެންޓް އިން ފަންޑެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތަކެތި ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކަލާފާނުގެ ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގާ ދިމާ ގޭޓުން ވަނުމަށް ރެޑްކްރެސެންޓުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ބީއެމްއެލް: ...
ރާއްޖެ

​ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު 2019: ނިލަންދޫ މޮޅުވި އިރު ވިކްޓްރީ ހާޒިރު ނުވުމުން މެޗް ގްރީންއަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު 2019 ގައި އިއްޔެ ހަވީރު ނިލަންދޫ ސްޕޯޓް ކުލަބް އަދި ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯލް ކުލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗް 2-3 ނިލަންދޫ ސްޕޯޓް ކުލަބް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ...
ރާއްޖެ

​ޗެމްޕިއަން ނޭޕާލް އާއި އެއްވަރުކޮށް ރާއްޖެއަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް

ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫގައި މިއަދު ފެށި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޝެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެންމެ ފަހު ދެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ނޭޕާލް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 18 ...
ރާއްޖެ

ޑިސްކައުންޓް ބޭނުމިއްޔާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ހިފައިގެން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓަށް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ހިފައިގެން ގޮސް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ބާޒާރުކުރުމުން ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް އެންމެ ...
ރާއްޖެ

ކްރޮސްރޯޑްސް: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއު

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫޢުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެނބޫދޫ ފިނޮޅު ހިއްކައި އެފިނޮޅުގައި މުޅިން ތަފާތު އައު ވިސްނުމަކަށް ބިނާކުރި ރިސޯޓު ކްރޮސް ރޯޑްސް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ”ހިލްޓަން ...
ރާއްޖެ

ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގުޅީފަޅުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ޑިޒައިން ކުރުމަށާއި، މާލޭގެ އުތުރު ބަނދަރު އަލުން ތަރައްގީކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ  ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ގުޅީފަޅު އަދި މާލެ ހުޅަނގު އުތުރު ޕޯޓު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ...
ރާއްޖެ

ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު

ދިރާގުގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން ގެންދާ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސްގެ މިއަހަރުގެ ދުވުން އަންްނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ރޯޑް ރޭސް ކުރިއަށްދަނީ އެހެނިހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ދެ ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އިތުރު މަސް ފެކްޓްރީއެއް އަޅަނީ

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ބޮޑު މަސް ފެކްޓްރީއެއް އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. އަދި އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް  އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޅ. ...
ރާއްޖެ

”ކޯސްޓާ ވިކްޓޯރިއާ“ މުމްބާއި އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ދޮންވެލި ތުނޑިތަކާއި މުރަކައިގެ ފަރުތަކުގެ ޖަޒީރާ މަންޒިލެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަކީ ހަމައެކަނި ދެކޭ ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ރީތި ނޫ ކަނޑުތަކާއި، ސަރފިންއަށް ޚާއްޞަ ސަފާރީތަކާއި، ޖަޒީރާ ...

Posts navigation