ވިޔަފާރި

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަރވޭ އެއް

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަރވޭ އެއް ކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ސާވޭ ނުވަތަ އެންޓަޕްރައިސް ސާވޭއެއް ...
ކުޑަ
ކުޑަ

ބީއެމްއެލްގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ހދ އަތޮޅު ދޯނި ބޭންކިންގ ޝެޑިއުލް

އޮކްޓޯބަރު މަހު ބެންކް އޮފް މޮލްޑިވްސް ކުޅުދުއްފުށި ބުރާޗް ގެ ޓީމް ހދ.އަތޮޅުގެ ރަށް ތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް އާންމުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން  އޮކްޓޯބަރ 13 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު މަކުނުދޫ ...
ކުޑަ

އޫރިދޫއިން ކްރޭޒީ ރޭސްގެ ނަމުގައި ވަރަށް ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކްރޭޒީ ރޭސްގެ ނަމުގައި ވަރަށް ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސެމްސަންގް ބަޑްސް، އެޕަލް އެއާޕޮޑް، ގެލެކްސީ ...
ރާއްޖެ

އެމްޓީޓީސީގެ ދުވެލި މެކުހަށް، ސެންޓާރާއަށް ފަޅެއް ހިއްކައިދޭން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެމްޓީޓީސީގެ މަސައްކަތުގެ ދުވެލި މެކުހަށްޖަހައި، ތައިލެންޑްގެ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ކުންފުނި، ސެންޓާރާ އިން ރިސޯޓު ހެދުމަށް މާލެ އަތޮޅުން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަޅެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ...
ކުޑަ

މިހާރު ދިރާގު ޕޭ އަށް އަމިއްލަ އަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭނެ

މީގެ ކުރިން އޭޖެންޓުން ނުވަތަ ތާޑް ޕާޓީ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ދިރާގު ޕޭ އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް މިހާރު ދިރާގު ޕޭ އެޕްލިކޭޝަނާއި ...

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން “ހިނިތުންވުމާއެކު” ކެންޕެއިނެއް ފަށައިފި

7 އޮކްޓޯބަރ އިން މިމަހުގެ 11 އަށް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ހަފްތާއާ ގުޅުވައިގެން “ހިނިތުންވުމާއެކު” ގެ ނަމުގައި އެމްޓީސީސީ އިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު “ހިނިތުންވުމާއެކު” ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގައި “ހަލާލް ރިސޯޓް” ހަދަން ރަށް ދޫކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް “ހަލާލު ޓޫރިޒަމް” ތައާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހަދައި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަލާލް ޓޫރިޒަަށް ހާއްސަކޮށް ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ރަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ފަސް ...
ރާއްޖެ

އުޅޭ ސްކޫލެއްގެ ތައްގަނޑުޖަހާފަ ދިރާގަށް އެޕްލިކޭޝަން ލީމަ “+A”

ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ “އޭ ޕްލަސް” އޮފާއެއް ދިރާގުން ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ތައާރަފްކުރި އޮފާ އެކެވެ. ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ “އޭ+” އޮފާގެ ދަށުން ގިނަ ...
ކުޑަ

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި އެސްޓީއޯ އިން ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކައިދެނީ

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި އެސްޓީއޯ އިން ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކައިދޭން ނިންމައފިއެވެ. ކްރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސް- އެނބޫދޫ ފަޅުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ “މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސު” ގައި އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ...
ރާއްޖެ

މި އަހަރުގެ އެންމެ ދަށް ސަވިސް ޗާޖެއް ސެޕްޓެމްބަރ މަހު!

ނިމިގެންދިޔަ މަސްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހަކީ މިއަހަރުގެ އެންމެ މަދުން ސާވިސް ޗާޖު ލިބުނު މަހެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއްދީފައިވަނީ ވޮއްމުލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުންކަން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން ކޮންމެ މަހަކު ...

މޯލްޑިވްސް ގޭހުގެ 20 ވަނަ ކަސްޓަމަރަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިލޭ!

މޯލްޑިވްސް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ކަޝްޓަމަރުން ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ގޭހުގެ 20 ...
ރާއްޖެ
ރާއްޖެ

އޮގަސްޓު މަހުގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދަށަށް!

ނިމިދިޔަ އޮގަސްޓުމަހު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 11.5 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާ އޮގަސްޓް މަހުގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުގެ ތަފްސީލުތަކުގައިވާ ގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ...

Posts navigation