ރާއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން 2 ސާމްޕަލްއެއް ނެގުމަށް އެ ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރީ މިހާރު ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރިޔަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ...
ރާއްޖެ

ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލުތައް މިދަނީ ގެންނަމުން: އިމްރާން

ކުށުގެ ވެއްޓަށް އަންނަމުދާ ބަދަލުތަކާއި ދާހިލީ ސަލާމަތަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 87 ...
ރާއްޖެ

ޔޫއޭއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫން: މަބްރޫކް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫންކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރީ މިހާރު ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރިޔަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ...
ރާއްޖެ

ޓެލެކިލާސްތައް އަލުން ފަށަނީ

ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ފެށި ޓެލިކިލާސްތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން އަލުން ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިކަން ސްކޫލްތަަކަށް އަންގައި މި ކުލާސްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން އެންގި މުއްދަތު 4 އޭޕްރީލްއަށް އިތުރުކޮށްފި

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ހުކުރު ނަމާއި ފަރުޟު ނަމާދުތައް ޖަމާތުގައި ނުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ އެންގުމުގެ މުއްދަތު 4 އޭޕްރީލްއަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ...
ކުޑަ

އެމެރިކާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 1 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ވެއްޖެ

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ އެމެރިކާގައި ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު 1 ލައްކައަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މިބަލި އެމެރިކާއިިން މިހާތަނަށް 100390 މީހުންނަށް ވަނީ ޖެހިފައެވެ. ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 16 އަށް

ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނު އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިން ހިމަނައިގެން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 16 އަށް އަރައިފިއެވެ. ރާއްޖެ އިން ...
ރާއްޖެ

ޖެކްމާ، ރާއްޖެއަށް ދެއްވި އެހީ ގެންނަން ފްލައިޓެއް ޗާޓަރު ކުރަނީ

މަޝްހޫރު އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް އަލީބާބާގެ ފައުންޑާ ކަމުގައިވާ ޖެކްމާ، އާއި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ތަކެތި ގެނައުމަށް ފްލައިޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ...
ކުޑަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިކަން ބޮރިސް ވަނީ އެބޭފުޅާގެ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. ވީޑިއޯއެއް ހިމަނުއްވާ ކުރި ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރޯގާގެ އަސަރު ...
ރާއްޖެ

ބޭރުން ރާއްޖެއައި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ، އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ...
ރާއްޖެ

އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 އިންސައްތަ ބޯނަސް ޑޭޓާ ލިބޭގޮތް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމުންދާ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރެއިން އެކުންފުނީގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 އިންސައްތަ ބޯނަސް ޑޭޓާ މުޅިން ހިލޭ ލިބޭ ޚާއްޞަ އޮފަރ އެއް ތަޢާރުފުކޮށްފިއެވެ. މި ...
ރާއްޖެ

ހައުސިން ލޯން ދެއްކުން 6 މަސް ދުވަހަށް އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ފަސްކޮށްދީފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް 6 މަހަށް ފަސް ކުރުމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ...

Posts navigation