fbpx
ރާއްޖެ

ދޮނަކުޅިއަށް ދަތުރި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސް، ދަރުރުކުރި މީހުން ކަނޑުވެއްޖެ

ކ. ކާށިދޫން ފުރައިގެން ހއ. ދޮނަކުޅި އަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސް އޭގައި ތިބި 5 މީހުން ކަނޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެމްއެންޑީއެފުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ “ފަތޮޅު” ...
ރާއްޖެ

މަޖިލީހުން އިންސާފު ލިބިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން ނަޖީބު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަކީ ވަކި ފިކުރެއްގެ މައްޗަށް ގެއްލި ހުސްވެފައިވާ އިންސާފުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް ބަދަލު ހިފުމުގެ ޖޯޝާއި ފޯރީގައި އޮތް މަޖިލީހެއް ކަމަށާއި، އެ މަޖިލީހުން އިންސާފު ލިބިދާނެކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ބަލީގައި 11 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 ބަލީގައި 11 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. މިފަހަރު މިބަލީގައި މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. ...
ރާއްޖެ

ބިދޭސީންނަށް މުސާރަނުދޭތީ ހިނގި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓުރޯލުކުރަން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބޮޑުފިނޮޅަށް

ބ.އަތޮޅު ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެއިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެރަށަށް ފުރައިފިއެވެ. ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންގެންދާ ބ.އަތޮޅު ބޮޑު ފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ވަނީ އެމީހުންނަށް ކުންފުނިން މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ، ...
ރާއްޖެ

އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އާންމުކޮށް ހުޅުއްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކުޑަކުރެއްވުމަށްޓަކައި 2020 މާރިޗު 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އާންމުކޮށް ނުހުޅުއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަވައި، 2020 ޖުލައި 5 ވާ ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ދެ ގްރައިންޑަރު ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސައިޓަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ދެ ގްރައިންޑަރު ހޯދައި، މިތަކެތި ވަގަށް ނެގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ...
ރާއްޖެ

ކެންޕޭނުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ ޤާޟީ ޙަސަން ނަޖީބު ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީ އިން ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ ޙަސަން ނަޖީބުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ ހިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ގާޟީކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޤާޟީ ޙަސަން ...
ރާއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހަތަރު ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރަނީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހަތަރު ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި، އޭސީސީ، ޕީސީސީއާރް އަދި ...
ރާއްޖެ

އޭއައިއައިބީން ރާއްޖެއަށް 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދެނީ

ކޯވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކުން 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ރާއްޖެއަށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މި ލޯނު ދިނުމަށް އެ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ...

Posts navigation