ރިޕޯޓް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން – ޝުކުރު ހައްގު ބައެއް

އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް މާލޭގައި ހިނގީ އިއްޔެ އިރާކޮޅު 7:24 ހާއިރުއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިވީހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ އެންމެ ނުރަސްކާތެރި ހާދިސާއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިވަގުތު ދިވެހި ސިފައިންގެ މަސައްކަތަށް އެތައްބަޔެއްގެ ...
ރާއްޖެ

އިތުރަށް ތޮއްޖެއްސުމަކުން މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ހައްލެއް ނުވާނެ: އަލީ ހުސައިން

އިތުރަށް ތޮއްޖެއްސުމަކުން މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ހައްލެއް ނުވާނެކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ވިލިންގިލި، ދެން ހުޅުމާލެ، ދެން އައީ ގުޅީ ފަޅު، އަނެއްކާ އައީ ހުޅުމާލެ ...
ރާއްޖެ

ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި އައިޝަތު ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ތ. ބުރުނީ ފެންފިޔާޒުގޭ އުމުރުން  46 އަހަރުގެ ޝައުނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވަނިކޮށް ...
ރިޕޯޓް

މިނިމަމް ވޭޖް އާއި އިންކަމް ޓެކްސް: ރައީސްގެ އުންމީދީ ޖަވާބުތަކެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މިނިމަމް ވޭޖް އާއި އިންކަމް ޓެކްސް އާއި ބެހޭގޮތުންވަނީ އުންމީދީ ވާހަކަފުޅުތަތެއް ދައްކަވާފައެވެ. އިންކަމް ޓެކްސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ...
ރާއްޖެ

ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު

ދިރާގުގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން ގެންދާ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސްގެ މިއަހަރުގެ ދުވުން އަންްނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ރޯޑް ރޭސް ކުރިއަށްދަނީ އެހެނިހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ދެ ...
ރާއްޖެ

ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަނުގައި ސޮއި ކުރުމަކީ ތާރީޙީ ކަމެއް: ބަންޑާރަ ނައިބު

ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަނުގައި ސޮއި ކުރުމަކީ ތާރީޙީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުން ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންވެސްޓުމެންޓުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލު ފަހިކުރުމަށް ދެއްވާ އަހަމިއްޔަތުކަން ދައްކުވައިދޭކަމެއްކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިއްފަތު ...
ކުޑަ

ހިންދީ ދީނުގެ ”އޯނަމް“ ބޭއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަންފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލެއްގައި ހިންދީ ދީނުގެ ދީނީ ހަފްލާއެއް ބޭއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން  ބަލަންފަށައިފި އެވެ. ”ސްކޫލެއްގައި ހިންދީ ދީނުގެ ދީނީ ހަފްލާއެއް ބޭއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިޒީސް ބާރަށް ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!

ރާއްޖޭގައި ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިޒީސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރޭކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު އަހްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީނިއާ ޕެޑިއަޓްރިޝަން އެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ޑރ.ފައިސަލް މިހެން ...
ރާއްޖެ

އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް: 29 ޤައުމެއްގެ ޝިޕިންގް އެޑްރެސް ނާލު އެކްސްޕްރެސްއިން!

އޮންލައިން ވިފާރިކުރާ މީހުންނަށް ”ނާލު އެކްސްޕްރެސް“އިން މިވަނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ގެނެސްދީފައެވެ. 29 ޤައުމެއްގެ ޝިޕިންގް އެޑްރެސް ނާލު އެކްސްޕްރެސްއިން މިހާރު ލިބޭނެއެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޝިިޕިންގ ސާރވިސްއެއް ކަމުގައިވާ ޝޮޕް ...
ކުޑަ

ހަނިމާދޫ – ކޮޗިން ދަތުރުތައް އިންޑިޔާގައި އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ގައުމީ އެއާރ ލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ހދ. ހަނިމާދޫއާއި ކޮޗިންއާއި ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް އިފްތިތާހުކުރައްވައިފި އެވެ. އިންޑިޔާގެ ކޮޗިންގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިންޑިޔާއިން ކޮޗިންއަށް ދަތުރުފެށުން އިފްތިތާހުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ...
ރާއްޖެ

އައްޑޫ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއަށް ފަންޑުކުރުމަށް އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭޑީއެފްޑީ)އިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އޯއައިސީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ސައުދީ ...

Posts navigation