ރާއްޖެ

އެސްޓާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފި

އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)ގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. 2020ވަނަ އަހަރުގެ އެސްޓާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިސްވީ 2019ވަނަ އަހަރު އެސްޓާގެ ނައިބު ރައީސް ...
ރިޕޯޓް

އޭ އިންތިޙާބު ވާނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނޭވެ!

ތިޔަބެއިކަލުންނީ ރަށުގެ رعيةންގެ ފަރާތުން دولة އަށް ހުށައަޅާން އޮތް އެދުމެއް ހުށައެޅުމަށާއި، ރަށުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ އަށް އަޅާން އޮތް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް رعيةން ވަރަށް އިތުބާރުކޮށްފައި انتخاب ކުރާނޭ ...
ރިޕޯޓް

އެ ބައެއްގެ ޙާލަތާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބެމާތޯއެވެ!

ސިންގަޕޫރ ނިވްސް އެޖެންސީއެއްކަމަށްވާ ސީ.އެން.އޭ. އިން ރޭއިގައި ގެނެސް ދިން ޚަބަރު ބުނާގޮތުން، އެ ގައުމުގައި، އިއްޔެއާހަމައަށް ހަތް މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕްޒޮޓިވްވިކަން ޔަގީން ކުރެވިއްޖެއެވެ. އެ ހުރިހާ މީހުންނަކީވެސް ...
ރިޕޯޓް

ބަލިތަކުން ޝިފާ ލިބުމަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ބޭސްފަރުވާގެ ތެރޭގައި ދުޢާ

الإمام ابن القيم رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. “އެންމެ ފައިދާކުރާ ބޭސްފަރުވާ ތެރޭގައި؛ ދުޢާ ކުރުމުގައި އާދޭހާ (އާދޭސްކޮށް، ދެރަނިކަމެތި، މޮޅިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ) އެކުގައި ހުރެ ދުޢާކުރުން ހިމެނެއެވެ.” ...
ކުޑަ

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ! ތިބާއަށް އަދި ކިހާދުވަހަކު މިދުނިޔޭގައި އުޅެވޭނެހެއްޔެވެ؟

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ! ތިބާއަށް އަދި ކިހާދުވަހަކު މިދުނިޔޭގައި އުޅެވޭނެހެއްޔެވެ؟ ވިހިއަހަރު ހެއްޔެވެ؟ ސާޅީސް އަހަރު ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ މާދަމާ ވެސް ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ...
ކުޑަ

ލޯބިވާ ބޭބޭ އެވެ! ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ!

ޚާލިޤްވަންތަ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ބޭބެއަށާއި އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވަނީ ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވަނީ “ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ (238) – البقرة – މާނައަކީ “ ތިޔަބައިމީހުން ...
ކުޑަ

“ކަޅުދިރީގައި މަރު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާ ވޭ”

ކަޅު ދިރި ގަހަކީ އިންޑިޔާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ހުންނަ ގަހެކެވެ. ގަހުގެ ދިގު މިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް ބައިމީޓަރު ވަރެވެ. މިގަހުގައި ނޫކުލައިގެ މާތަކެއް އަޅައެވެ. މިގަސް ހެދެން ފަށާފައިވަނީ ތުރުކީއައި އިޓަލީގައެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާބާދުވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށް އާބާދުވެފައި ވަނީ އެތަކެއް ފަހަރު މަތިންނެވެ. ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، ރަށުގެ ވަޒަންވެރިން އެހެން ކޮންމެވެސް ހިސާބަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައި، އަމިއްލަ ރަށަށް އަނެއްކާވެސް އާދެވޭ ގޮތަށް ...
ބޮޑު

ހުކުރު ދުވަހަކީ ކިހާ މާތް ދުވަހެއްތަ؟

ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަސް ވަނީ އެންމެ މާތް ދުވަސް ކަމުގައި ލައްވަވާފައެވެ. އަދި މުޅި އަހަރަށް ބަލައިފިނަމަ ނަޙްރުގެ ދުވަހަކީ އަހަރުގެ އެންމެ މާތް ދުވަހެވެ. މީގެ އިތުރުން ...
ރިޕޯޓް

އިންފުލުއެންޒާ – މޫސުމީ އަރިދަފުސް ރޯގާ

އިންފުލުއެންޒާ(Influenza) އަކީ އަރިދަފުސް ރޯގާ ފަދަ އިން ވައިރަސް އެއްގެ ސަބަބުން، ނޭވާލާ ނިޒާމަށްޖެހޭ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. އިންފުލުއެންޒާގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކު މޫސުމީ ސިފައެއްގައި ...

Posts navigation