ތިލަދުންމަތީ

ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި

ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިއަށް ޚާއްސަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް މި އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ...
ތިލަދުންމަތީ

ށ.މާއުނގޫދޫ އަށް ބޯކޮށް ވާރެވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ށ.މާއުނގޫދޫ އަށް ބޯކޮށް ވާރެވެހި އެރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. Raajje ah mihaaru kuramundhaa vissaaraagai Sh.Maaungoodhoo aai N.Holhudhoo ah boakoh vaarey ...
ތިލަދުންމަތީ

ނެއްލައިދޫގައި ބޭއްވި އަބުދުއް ޞަމަދުގެ ހަދާނީ މަސްރޭހުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

އެންމަސްއެމް ވީ ގެފަރާތުން ހދ ނެއްލައިދޫގައި މަސްވެރިގެން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި އަބުދުއް ޞަމަދުގެ ހަދާނީ މަސްރޭހުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ޖުމްލަ 6 ޓީމް ބައިވެރިވެ ކުރިއަށް ދިޔަ ...
ރާއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ކަށަވަރު ޕްރޮމޯޝަނާއި އެކު ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ތަކެއް

އެމްޓީސީސީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނިމުމާއި ދިމާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ކަށަވަރު ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ. ފެށޭ ޖެނުއަރީ މަހުގެ10 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ސުޒުކީ އިންޖީން، ޔަންމާ115 ހޯސްޕަވަރ ...
ކުޑަ

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ނެއްލައިދޫގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފިއެވެ. އެންމަސް އެމްވީ އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ...
ދުނިޔެ

ކަޝްމީރުގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނުކުރެވޭތާ 4 މަސް

އިންޑިއާ ކަޝްމީރުގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރެވޭތާ 4 މަސް ދުވަސްވެއްޖެކަމަށް ބޭރުގެ ހަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހު، އިންޑިއާ އިން ...
ރާއްޖެ

މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަަފަކު ކީރިތި ޤުރުޢާން ހިތުދަސްކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ކުންފުނީގެ އިދާރީ ބައިގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރިޔަމް މާހް ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސް ކޮށްފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަނުން ...
ކުޑަ

އިއްތިހާދު އެއާލައިންސްއިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެންމެ ފަހުގެ ބޯއިން 787 ޑްރީމްލައިނާ ބޭނުންކުރަންފަށައިފި

އަބޫ ދާބީގެ މައި އެއާލައިން ކަމަށްވާ އިއްތިހާދު އެއާވޭޒްއިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެންމެ ފަހުގެ ބޯއިން 787 ޑްރީމްލައިނާ މަތިންދާބޯޓު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އިއްތިހާދު އެއާވޭޒްއިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ...
ތިލަދުންމަތީ

ކުމުންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ކުޅުދުއްފުއްޓައް ދަތުރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހދ.ކުމުންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ޙާވާލުކުރާ ލެބޯޓަރީ ސާންޕަލް ހިފައިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެދުވަހަކު އެއްފަހަރު ( ހުކުރު ދުވަސް ނުވަތަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގައިވެސް މަރުކަޒުން އެދިއްޖެނަމަ) 6 މަސް ...
ކުޑަ

ހޯރަފުށިން އިހަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބަޔަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ. ހޯރަފުށިން، ހއ. އިހަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަލް މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ...
ރާއްޖެ

ތާރީހީ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ރާއްޖެ އައުމުން ސާއިދު އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްއިން ލިބުނު ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއަށް ފަހު އެމްއެންޑީއެފް ގެ ސާޖެންޓް ހަސަން ސާއިދު ރާއްޖެ އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެދުނު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓުން ސާއިދު ...
ރިޕޯޓް

ނެއްލައިދޫގެ ފަޚުރު- އަލް މަރްޙޫމް ޢަބުދުއް ޞަމަދު ޢަލީ

ތުނޑި ރީތިވި ނެއްލައިދޫ މަސްވެރިކަމުގެ ގޮތުން މުޅި ހާދާލުން އެއްވަނަ ހޯދައިފިތާދޯ މިއީ ހދ އަތޮޅު ފަރިހީގައި ވާ ބައިތެކެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް ކުރަނީ މި ފަރިހީގެ ...

Posts navigation