fbpx
ރާއްޖެ

ކޯވިޑް-19: މިއަދު ފައްސިވި މީހާއާއި ގުޅުން ހުރި އިތުރު ތަންތަން މޮނިޓަރިންނަށް ގެނެސްފި

‏މިއަދު މާލޭސިޓީއިން ‎ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިގެން ދެ ގެޔަކާއި، އެޕާޓްމަންޓަކާއި އަދި ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އެގޮތުން ހ. ...
ރާއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެވަނީ ތައްޔާރުވެފައި: ސަރުކާރު

“ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް” އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީތައް ރާއްޖެއިން ވެފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ “ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް” އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގިރަމުންދާ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ރައްތައް ގިރަމުންދާ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މާދަމާއަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިރަމުންދާ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އެންވަޔަރަމަންޓް ...
ރާއްޖެ

ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު ކޯސްޓްގާޑްގެ ގިނަ އުޅަނދުތައް ހުރީ ހަލާކުވެފައި: މާރިޔާ

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވީއިރު ކޯސްޓްގާޑުގެ ވަރަށް ގިނަ އުޅަނދުތައް ހުރީ ހަލާކުވެފައި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ އުޅަނދުތައް މަރާމާތު ކުރުުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ...
ރާއްޖެ

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ބ. ދޮންފަނާއި، ބ، ހަނިފަރާ ދެމެދުން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި ގެންނެވެ. B.Dhonfanaai, B.Hanifaraa ...
ރާއްޖެ

އާ އަހަރުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އާ އަހަރާ ގުޅުވައިގެން ފުލުހުން އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން 110 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ...
ރާއްޖެ

ހޮޑާފުށިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފަށް 3 މަހު މުސާރަ މިނިސްޓަރުގެ އަތުން ދޭން ނިންމައިފި

ހދ. ހޮޑާފުށި ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފަށް ތިން މަހުގެ މުސާރަ ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ...
ރާއްޖެ

މަޑުމަޑުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދައި އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

މަޑުމަޑުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދައި އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރ. މަޑުއްވަރީގެ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ...
ރާއްޖެ

ޖަޕާން އެއާލައިންސްއިން މި އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމާ ދިމާކޮށް 50،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދެނީ

އަންނަ އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއާ ދިމާކޮށް އެ ގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ޖަޕާން އެއާލައިންސުން 50،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ޖަޕާން ...

Posts navigation