ރާއްޖެ

“މާހާ” ސަފާރީ ލޮކްޑައުންކޮށް މީހަކު ޓެސްޓްކުރަނީ

މާހާ ނަމަކަށްކިޔާ ސަފާރީއެއް ލޮކްޑައުންކޮށް ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ބެހޭ ނެޝަނަލް އިމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ...
ރާއްޖެ

ދިހަ އަހަރު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެއިން އުތުރުގެ ރަށެއްގައިި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި އުމުރުން ...
ރިޕޯޓް

ފަލަސްޠީންގެ މިތުއްތު ކުއްޖާ ދުޢާކުރަނީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް!

އިޒްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރިކަމުން، ބިކަވެ ދަތިހާލުގައި އުޅެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންކުރެ އެތައް ޢާއިލާއެއްގެ ގެދޮރު އިޒްރާއިލުންވަނީ ފޭރިގަނެފައެވެ. އެތައް މާމަ އަކާއި ކާފައެއް، އެތައް މަޔަކާއި ބަފައެއް، އެތައް ބޭބެ ...
ރިޕޯޓް

އާދަމްބެގެ އިހުސާސް، އަހަރެމެންގެވެސް އިހުސާސް!

ދާދި ދެންމެއަކު އާދަމްބެއާއި ބައްދަލުވީ ގޭ ދޮށު މިސްކިތު ހަރިންމަ ފާރުގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން ހުއްޓައެވެ. އާދަމްބެ ހުރީ މިސްކިތާއި ކުރިމަތިލައި، އިސް އުފުލާލައިގެންނެވެ. އާދަމްބޭގެ ފަހަތުން ހުއްޓި ގޮވައިލީމެވެ. އާދަމްބެ ...
ރިޕޯޓް

މިފޮޓޯތަކުން ބުނެދެނީ “ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރު” އިސްކުރަންވީ އަމަލުކަން!

ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރޭ ބުނެ އަންގައިދެނީ ސަމާލުވެ، ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށެވެ. މީ ދިވެހި ބަހުގެ ހަރު ބަހެކެވެ. ރަދީފުން ބުނެދޭ ދެ މާނައަކީ، “ދަތުރު ކުރެވޭނީ ...
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ ބޮޑު ދަތުރު ހުއްޓުވަން، ޖަމީލު ދީދީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން!

ތިލަދުންމަތީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ހަނދާން (4 ވަނަ ބައި) ” އަހަރެމެން ބަނޑަށްމަރަނީއޭ. މިހާރަކު ލަދެއްބިރެއްނެތޭ. މިތިބީ ލަދާއި ބިރާ ކަނޑުވައިފައޭ. ތިޔައުޅެނީ ބަނޑުހައިގެން ތިއްބާ އަހަރެމެން ލައްވާ ގޯސްހައްދާށޭ. “ދެބައިކުޅަ” ކައިގެން ...
ރިޕޯޓް

މާސްކު އަޅާނެ ގޮތާއި ބޭނުންކޮށް ނިމިގެން ނައްތާލާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކު އަޅާނެ ގޮތާއި، މާސްކް ބޭނުންކޮށް ނިމިގެން ނައްތާލާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދު ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ނުހަނު ބޭނުން ތެރިކަމެކެވެ. ކަމެއްގެ ނަތީޖާ އެންމެ ...
ރާއްޖެ

ކޮވިޑް-19: މާސްކު އަޅަންވީ ގޮތާއިމެދު އެޗްޕީއޭގެ ލަފާ!

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށީއްސުރެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެވައިރަސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ސިއްޚީ ލަފާ ދިވެހިންނަށް ...
ރިޕޯޓް

އޭ ސިނގިރޭޓްގެ އެކުވެރިޔާ! ތިބާއަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟

ދުންފަތަކީ ޞިއްޙަތަށް ކިހާ ގެއްލުން ދެވިނި ހަތުރެއްކަން ތިބާއަށް އެނގިހުރެ ހުއްޓާނުލައި އެއަމަލު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަމުއެވެ! ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. އެއަމަލުގެ ސަބަބުން އަހަރަކު 8 މިލިއަނަށްވުރެ ...
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ ބޮޑު ދަތުރަށް 77 އަހަރު!

“މިއަދަކީ ވެރިކަމުގެ ދޯދިޔާކަން އިންތިހާއަށް ދިއުމުން ވެރިކަން ހަމަމަގަށް ގެންދިއުމަށް ބޮޑުތިލަދުއްމަތީގެ ރައްޔިތުން ބަސްބުނި ދުވަހެވެ. މިއަދަކީ ވެރިން ރޫސިހާބަތާއި މޮޅުކެއުން ހިތުހުރިވަރަކަށް ކައި ރައްޔިތުންނަށް ދުވާލެއްގެ ކޮއްތަށް ބައިލާހި ހަނޑޫ ...
ބޮޑު

ލަހުން ހޭލެވުނަސް، ގަޑި ޖެހުނަސް، ދާތަނަކަށް ދާން ވާނީ ނަމާދުކޮށްގެން

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމުގެ އިމާމް، އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަންގެ ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅަކުން ފަށާނަމެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސެއިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު އޭނާ ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވި ސްޓޭޓަސްގައި ...

Posts navigation