ކުޑަ

ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެެ. އެ ޤައުމުގައި އުޅުއްވާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ ފޭސް ބުކްގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ...
ރާއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮވިޑް- 19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...
ރާއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : ދެ ރިސޯޓެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި ބަޔަކު ފެނިގެން ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް ދިގުރަށާއި ފިލިތެޔޮ ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ...
ކުޑަ

ކެލާ ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދެނީ

ހއ. ކެލާ ސިއްޚީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެނަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހއ. ކެލާ ސިއްޚީ މަރުކަޒުގައި ...
ރާއްޖެ

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: ފައްޔާޒް

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެމްސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޫކުރާ އެސްއެމްއީ ލޯނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައްޔާޒް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ...
ކުޑަ

އެމެރިކާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ޗައިނާއަށް ވުރެ ގިނަ ވެއްޖެ

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިބަލި ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާއަށް ވުރެ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ އެމެރިކާގައި މިބަލި ޖެހުނު ...
ރާއްޖެ

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި މެޑިކަލް ކިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ފުރަނީ

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި މެޑިސިން ކިޔަވާ 47 ދިވެހި ދަރިވަރަކު މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ފުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަ ކުރަށްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19: ބަލި ޖެހުން ޢަދަދު ފަސް ލައްކަ ފަހަނަ އަޅައިފި

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑު ތަނުން އިތުރުވެ، ދުނިޔޭން އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފަސް ލައްކަ ފަހަނަ އަޅައި ގޮސްފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ރިޕޯޓުތައް ...
ރާއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ނުވަޔަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި ފަހަރު ރަނގަޅުވެގެން ރިޕޯޓުކުރީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...
ކުޑަ

ހަނިމާދޫ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ހަނިމާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެރަށު ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުންބުނީ ހަނިމާދޫ ...
ކުޑަ

ރަށުންބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިހަވަންދޫ ރަށްވެހިންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ރަށުންބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ، ހއ. އިހަވަންދޫ ރަށްވެހިންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިވަންދޫ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދެނެގަންނަން ބޭނުންވާ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ...
ކުޑަ

ހޮޑާފުށި މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް ހދ.ހޮޑާފުށީ އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ހަނިމާދޫ އަށް ދިޔުމުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން ބުނެފައިވަނީ ރޭގެ ...

Posts navigation