ކުޑަ

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް، މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 09:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 15:30 އާ ހަމައަށް ހުދު ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެން ހަދަން ޖެހޭނީ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވޯކާއެކު – އާތިފް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެން ހެދެންވާނީ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވަރކެއް ނުވަތަ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމަކާއެކުގައިކަމަށް، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަޙުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ...
ތިލަދުންމަތީ

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އިބާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ، އަފީފުއްދީން ސްކޫލުންގެ އަހަރީ އިނާމު ދޮނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އެސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، 2018 ވަނަ އަހަރު އެސްކޫލުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަޤާމް ...
ތިލަދުންމަތީ

ހދ. އަތޮޅު ތިން ރަށެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ހދ. ހަނިމާދޫ އަދި ހދ. ނޮޅިވަރަމު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ...
ކުޑަ

ކުމުންދޫގައި ލައިސަންސް ޓެސްޓުގެ ދުއްވުމުގެ ބުރެއް ބާއްވަނީ

ހދ. ކުމުންދޫގައި، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ލައިސަންސް ޓެސްޓުގެ ދުއްވުމުގެ ބުރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ މި ބުރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އެކަމަށް ...
ކުޑަ

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެމުން އަންނަ ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު، މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާ، އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ...
ކުޅިވަރު

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ވޮލީ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް، މާދަމާ ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޜަނަށް ބަހާލައިގެން މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ...
ރިޕޯޓް

ކެންޔާ އިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރީ ކިހިނެއް؟ ރާއްޖެއަށް މިކަން ކުރެވިދާނެތަ؟

ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެވެ. ބަލާލުމެއް ނެތި މޫދަށާއި ކަނޑަށް އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ހިތި ނަތީޖާއަކީ ހަމައެކަނި މޫދުގެ ...
ތިލަދުންމަތީ

އަންނަ އަހަރު އަމީރު އަމީން ސްކޫލަށް ކުދިން ވައްދަން ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ނާސަރީ ސްކޫލް، އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގެ ބޭބީ ނާސަރީއަށާއި ނާސަރީއަށް އަންނަ އަހަރު ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ، މިއަދު ސްކޫލުން އެކަން ...
ޚަބަރު

އެނބޫދޫ ފަޅަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދެނީ

މާލެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި އަޅާފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަންދާ ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފު އަލީ ...
ތިލަދުންމަތީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ފެނުގެ ނިޒާމާ ގުޅަން ބޭނުންވާ ގެތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން، ގޭގެއަށް މީޓަރު ގުޅަައިދޭނީ، އެކަމަށްޓަކައި ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެކަން ކައުންސިލަށް އެންގުމުންކަމަށް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އެރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެންވަޔަރަމަންޓް ...
ދުނިޔެ

މަޝްވަރާގެ ދޮރުވަނީ ހުޅުވިފައި: ތާލިބާނުން

މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައިވާކަމަށާއި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލަޑް ޓްރަމްޕް އެގޮތަށް ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ، މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް އައުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް، ހަނގުރާމަވެރި ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. ”ބީބީސީ“ އަށް ދިން އެކްސްކްލޫސިވް ...

Posts navigation