ރާއްޖެ

ރައީސް އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަން ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް، އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި، މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ، ފާއިތުވި ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ...
ކުޑަ

މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ!

މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރެ ވެހި، މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަންނަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. Male' city ah ...
ކުޑަ

ވައިޓް އެލާޓް: މ އަތޮޅުން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅާ ދެމެދު

ކުުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓްއޮފީސް) އިން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު 03:00 އިން ހެންދުނު 08:00 އަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރުނީ މ އަތޮޅުން ފެށިގެން ...
ޚަބަރު

ވަޒީރުން މަޖުލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި

މިރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ގޮތްތަކާ، މިފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ އަޅުއްވާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖުލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ...
ރިޕޯޓް

ޝައުނާއަކީ އެތައް ދަރިވަރުންތަކަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިން އެދުރެއް!

އަޅުގަނޑުމެން ދުޢާކުރީމުއެވެ. ޢާއިޝަތު ޝައުނާ ހެޔޮ ޙާލުގައި ވަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ އުޚްތާވަނީ މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާގައި މިދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ދިރިތިބީންގެ ހިތްތައް ރޮއްވަމުންނެވެ. ...
ރާއްޖެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނަން – ރައީސް

މިރޭ ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި ހިނގި ފަދަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖެ

ރެޑްކްރެސެންޓުން އެމްޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވިފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރެޑްކްރެސެންޓް އިން ފަންޑެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތަކެތި ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކަލާފާނުގެ ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގާ ދިމާ ގޭޓުން ވަނުމަށް ރެޑްކްރެސެންޓުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ބީއެމްއެލް: ...
ކުޑަ

މޫސުމާ ބެހޭ ބޮޑު ހަޅުތާލު ކުޅުދުއްފުށީގައިވެސް ކުރިއަށްދަނީ

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރަން ސަރުކާރުތަކަށް ގޮވާލުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ސްޓްރައިކް ކުޅުދުއްފުށީގައިވެސް ފަށައިފި އެވެ KF youth is calling for #climateactionnow We ...
ޚަބަރު

މަސްގަތުމާއި އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް

މަސްގަތުމާއި އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ އެ ނިންމުމާއި އެކުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެސްއެމްއީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖެ

ޑިސްކައުންޓް ބޭނުމިއްޔާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ހިފައިގެން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓަށް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ހިފައިގެން ގޮސް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ބާޒާރުކުރުމުން ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް އެންމެ ...

Posts navigation