ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ “މާލިމީ” ހުންނެވީ ރައްޔިތުނަށް ވާގޮތެއް ވާން!

މިހިނގާ މާރިޗް މަހުގެ 25 ވީ ބުދަ ދުވަހު، ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ، އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ހުންގާނުގައި ހިއްޕަވައިގެން ހުންނެވި، ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް ...
ކުޑަ

‏ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މަލިކުގައި ހުރި ޢާލިމުބޭކަލުން ކާއްސަ އޭލަނެއް ނެރެފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ ނަމާދު މެދުކަނޑާލައި ޖަނާޒާގައި 20 މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ބައިވެރިނުވުމަށާއި ކައިވެނީގެ މަޖިލީސްތަކުގަައި ބައިވެރިވެވޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް، ގެއިން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް މަލިކުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ ...
ރާއްޖެ

ދިރާގުގެ ހިއްސާ ވިއްކާ ނުލި ނަމަ އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް: އެމްޕީ ޢަލީ ޙުސައިން

ދިރާގުގެ ހިއްސާތައް އޭރު ސަރުކާރުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާ ނުލި ނަމަ މިއަދު އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ...
ބޮޑު

ކޮވިޑް:19 އެންމެރިކާއިން 8390 މީހުން ޕޮޒިޓިވުވެ، އިޓަލީން 601 މަރު

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް މިއަދު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީ 8390 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އެމެރިކާއިންކަމަށާއި، މިއަދު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ 601 ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ވަރުގަދަ އެމެރިކާ އިނދަޖެހެނީ

ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަންކޮޅުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، އެމެރިކާގައި ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް- 19 ގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އިގުތިސާދު އަޑިއަޅާލައިފިކަމަށާއި އިގްތިސާދު ދަށަށް ދަނީ ލަފާކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މާ އަވަހަށް ކަމުގައި ...
ކުޑަ

ސްޕައިން އިން މިއަދު 372 މަރު، 3076 މީހުން ޕޮޒިޓިވް!

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ސްޕޭނުން މިއަދު މިހާތަނަށް 344 މީހުން މަރުވެ، 3076 މީހުން އަލަށް ޕޮޒިޓިވު ވެއްޖެއެވެ. ސްޕެއިން ދިރާސާ ކުރާފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19 ފިނި ގޮތަކަށްނެގި ޓުރަމްޕް މިހާރު ހޫނު ގޮނޑީގަ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް19ގެ މައި މަރުކަޒަކަށް މިހާރު ވެފައިވަނީ ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާ ބައްރެވެ. މި ބަލީގައި މިހާރު އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފެތުރެމުން ދަނީވެސް ...
ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް-19: ފާއިތުވި 12 ގަޑި އިރުތެރޭ ގަޑިއަކު 102 މަރު! މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 13 ހާހުން މައްޗަށް!

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފާއިތުވި 12 ގަޑިއިރު ތެރޭ ގަޑިއަކު ގާތް ގަނޑަކަށް 102 މީހުން ދުނިޔެއިން މަރުވެފައި ވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އަދި އެވައިރަސްގެ ސަބަބުން ...
ބޮޑު

ކޮވިޑް-19: 3 އިން 3 އަށް، އިތުރު 20778 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ރާއްޖޭ ގަޑިން 3 ޖެހިއިރު! ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ...
ރިޕޯޓް

ކުރެއްދޫއިން ކުޑަފަރީ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވި އަސަރުގަދަ މެސެޖު!

މިއީ ކުރެއްދޫގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނ. ކުޑަފަރީއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނަކު އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވި އަސަރުގަދަ މެސެޖެއްގެ ވާހަކައެވެ. “ތަދާ ވޭނުގައި މިހެން ރޯލުމުން” މިލަވައިގެ ވީޑިއޯ ހިމައި އާދަމް ...
ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ދެ ލައްކައަށް އަރައިފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ދެލައްކައަށް އަރައިފިއެވެ. މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 167 ޤައުމަކުންނާއި، ސަރަހައްދުން މިވައިރަސްވަނީ 200099 މީހުންނަށް ޖެހިފައެވެ. މިވައިރަސް ...
ރިޕޯޓް

ރަށްރަށުން ނަމޫނާ ދައްކާއިރު، ބައެއް ކައުންސިލް ތަކާއި މަރުކަޒުގެ އިސް ވެރިން ނިދާފަ!

ކޮވިޑް-19އިން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާއި، ހެލްތު ސެންޓަރާއި، ކޮވިޑް-19 ޓާސްކު ފޯހާއި، އަދި އެނޫންވެސް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި ބައެއް ...

Posts navigation