fbpx
ރާއްޖެ

ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރަން ނިންމާފައި ވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ޖެންޑަރ ފެމެލީ، އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމް ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމުގައި ...
ރާއްޖެ

ދިރާގު މާލެ އޯޕަން ސްވިމިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ދިރާގު މާލެ އޯޕަން ސްވިމިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިރާގު ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ ...
ރާއްޖެ

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ބިޒްނަސް ކޮންޓިނިއުޓީ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ބިޒްނަސް ކޮންޓިނިއުޓީ ޕްލޭން އަދި ޑިޒާސްޓަރ ރިކަވަރީ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އެމްޑްބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ...
ރާއްޖެ

ކުރުވާހަކަ މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާއަކުން 3 ވަނަ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް!

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީއިން ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 16 އަހަރާއި 21 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއިން ތިން ވަނަ ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ނަޖީޖާ ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ...
ރާއްޖެ

ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ބަނދަރުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ބަނދަރުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެއް މިލިއަން ފަންސާސް ހާސް ޑޮލަރަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުޞޫލުން ޑެންމާކުގެ ނިރާސް އޭ.އެސް ކުންފުންޏާއި، ...
ރާއްޖެ

ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނަ އިން ޖަނާޒާ ކޯސް ފަށަނީ!

ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނަ އިން ބާއްވާ ޖަނާޒާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ދާ މީ ކޯހުގައި މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ތިއްބަވާ ...
ރާއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލާއި ޢަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ބިލް ދިރާސާކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއިންނެވެ. މިއަދު މި ބިލް ދިރާސާކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ...
ރާއްޖެ

“ވިސްލްބްލޯވާ” ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި!

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމާއި ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 70 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ...
ރާއްޖެ

އިންކޮމް ޓެކްސް ނަގަނީ އާމްދަނީއަށް 40،000 ރުފިޔާ ލިބޭ މީހުންގެ އަތުން!

އިންކޮމް ޓެކްސް ނަގާނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި40،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން ލިބޭ މީހުންގެ އަތުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މީޑީޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްސް ޕޮލިސީ ...
ރާއްޖެ

މިސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ

މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ނިމިފައި ވާކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ...

Posts navigation