ކުޑަ

އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވި އުޅަނދު އަދި ދެނެގަނެވޭ ވަރެއް ނުވޭ: ނާސާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ހެދުމަށް މި މަހު ކުރީކޮޅު އިންޑިއާގެ ސްޕޭސް އެންޑް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން(އައިއެސްއާރުއޯ) އިން ހަނދަށް ފޮނުވާލި “ވިކްރަމް” ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި އޮތް ތަން ފާހަގަކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނާސާ ...
ތިލަދުންމަތީ

އިހަވަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ޑެގް ރޫމް ބޮޑުކުރުމާއި، ޗިމްނީ އިމާރާތް ކުރުމާއި އަދި ޑޭ ޓޭންކެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނުގައި ...
ތިލަދުންމަތީ

އުލިގަމުގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހއ. އުލިގަމުގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނެއް ގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި، ...
ކުޅިވަރު

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2019: ހއ އަތޮޅުގެ ޗެންޕިއަންކަން އިހަވަންދޫ ހޯދައިފި

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ހއ އަތޮޅުގެ ޗެންޕިއަންކަން އިހަވަންދޫ ހޯދައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ އިހަވަންދޫ އާއި ވަށަފަރު ...
ކުޅިވަރު

ހދ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުދުއްފުށި އެކުވެރިންގެ ދިރުމުން ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުދުއްފުށީ އެކުވެރިންގެ ދިރުން ހޯދައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެކުވެރިންގެ ދިރުމުން ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ...
ކުޅިވަރު

ހދ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ކުޅުދުއްފުށި ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ކުޅުދުއްފުށި ހޯދައިފިއެވެ. ޓީމް ކުޅުދުއްފުށި އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ...
ތިލަދުންމަތީ

ހއ. ކެލާ ޝެއިޚް އިބްރާހީމު ސުކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޒަލްހާ ޒާހިރު

2018 ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރިޔަމް ޒަލްހާ ޒާހިރު ހއ. ކެލާ ބަށިމާގެއެވެ. ަރިޔަމް ޒަލްހާ ޒާހިރުވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސްކޫލު ކެޕްޓަން ...
ކުޑަ

ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް އަންނަ އަހަރު މަސައްކަތް ތަރުތީބު ވެގެންދާނެ: ޓޫރިޒިމް މިނިސްޓަރު

ދެމެހެއްޓެނެވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ފަސްވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަންނަ އަހަރު އެ މަގުން އެސިނާޢަތުގެ މަސައްކަތް ތަރުތީބު ވެގެންދާނެކަމަށް ޓޫރިޒމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ކުޑަ

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި އޮތް މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ...
ރިޕޯޓް

އެއްޗެއް ނުހެރޭ ކަމަށް ބުނެ ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވާލި ޒުވާނާގެ އަތުން ނެގީ އިލޮށިކޮޅެއް!

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހއ، ހދ އަދި ށ ގެ ރަށްތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ތަނެކެވެ. މާލެ ...
ތިލަދުންމަތީ

ވައިކަރަދޫ މަގުތަކުގައި ލެޑް ލައިޓް ޖެހުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ މަގުތަކުގައި ލެޑް ބައްތި ޖެހުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ވާފިރު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖްކްޓަކީ މަގު ބައްތިތައް ލެޑު ލައިޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ...

Posts navigation