ކުޅިވަރު

ފިނޭ ވީއެސްއާރުސީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ. ފިނޭ، ވައި ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ފިރިހެނުންގެ ވޮލީބޯޅާ މުބާރާތް އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ...
ކުޑަ

ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ: ތިލަދުންމަތީގެ ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކޮށްފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ ”ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ“ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގެ 22 މުވައްސަސާއަކުންނާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުން 500 އަށްވުރެ ...
ކުޅިވަރު

ހދ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް: މޮޅަކާއެކު ނޮޅިވަރަމްގެ ދެ ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި

އިއްޔެ ހަވީރު ފެށި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ވޮލީ މުބަރާތުގައި ނޮޅިވަރަމްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މެޗުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިއްޔެ ...
ޚަބަރު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ބަޔަކު ވައްކަން ކޮށްފި

ހ. ތިލަފުށި ގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގެއްލުންވި ގޭގެއިން މީހުން ހުސްކޮށްފައިވަނިކޮށް ގެޔަށް ވަގުން ވަދެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި ...
ޚަބަރު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާ ވަޅުލައިފި

ރޭ މާލޭގެ ގުދަންތަކެއްގައި ރޯވެގެން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޭ މަރުވި ތ. ބުރުނީ، ފެންފިޔާޒުގޭ، އައިޝަތު ޝައުނާ މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ. ހ. ރަދުވާނިއާގޭގައި ދިރިއުޅުނު އުމުރުން 46 އަހަރުގެ ޝައުނާ މަރުވީ ...
ތިލަދުންމަތީ

މިނިސްޓަރު އަމީން އިހަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެ އަތޮޅު އިހަވަންދޫ އަށް ވަޑައިގަތް އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ...
ކުޑަ

އަހުމަދު އަބްދުﷲ، ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ނިސްބަތްވާ ދައިރާގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ދާއިރަގެ ރަށްތަކަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވަޑައިގަތީ ...
ކުޑަ

ހަނިމާދޫ އަށް ގެނައި 1 މެގަވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހދ. ހަނިމާދުއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެ ރަށަށް ގެނައި 1 މެގަވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހަނިމާދޫ ބްރާންޗުން ބުނީ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ...
ތިލަދުންމަތީ

ކެލާ ސްކޫލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެހީ ހޯދަނީ

ހއ. ކެލާ ޝެއިހު އިބްރާހީމް ސްކޫލަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން ކުރި ...
ބޮޑު

ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާސިޙު އެހީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރަނީ!

ފުރާވަރު އުމުރުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ރައްޓެހިންނާއެކު ކުޅެ ސަކަރާތް ޖަހަން ބޭނުން ވާނެއެވެ. ސްކޫލުގައި މޮޅަށް ކިިޔަވައި މައިބަފައިން ފަހުރުވެރިކޮށްދޭން ބޭނުން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހއ. ބާރަށަށް އުފަން ރާސިހު ...
ތިލަދުންމަތީ

ކުޅުދުއްފުށީ އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސް ނިންމުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިގައި އަޅަން ފަށާފައިފާ އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއު ހަވަލުކޮށްފައި ވަނީ ...
ކުޅިވަރު

ބައްޕަގެ ވީޑިއޯއެއް ފެނި ރޮނާލްޑޯއަށް ރޮވިއްޖެ

އިންޓަވިއުއެއްގެ ތެރެއިން ބައްޕަގެ ވީޑިއޯއެއް ފެނި މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ރޮވިއްޖެއެވެ. މިހާރު ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮނާލްޑޯއާ ދާދިފަހުން ކުރި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަނީ އޭނާގެ ...

Posts navigation