fbpx
ކުޑަ

242 ބޯޓުގެ އިތުރު ފަޅުވެރިއަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އިހަވަންދޫ ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް!

242 ބޯޓުގެ އިތުރު ފަޅުވެރިއަކު މިރޭ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހއ. އިހަވަންދޫއިން މިބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް އަރައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވަނީ މިރޭ ...
ކުޅިވަރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި “ހަތަރުދަން 1441” ނަމުގައި ކަނޑުތެލަގަ އެރުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި “ހަތަރުދަން 1441” މިނަމުގައި 24 ގަޑިއިރު ކަނޑުތެލަގަ އެރުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ބީޗް ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ...
ކުޑަ

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ހުވަދު އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ، ތިލަދުންމަތިން ހުވަދު އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ ...
ޚަބަރު

ދިއްދޫ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ހއ. ދިއްދޫ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކެލާ ސަވާރީބޯޓްގެ ފަޅުވެރިން ...
ރާއްޖެ

ކެލާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 9 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހއ. ކެލާއިން ކޯވިޑް-19 އަށް އިތުރު 9 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް ގުފްރާން “ތިލަދުން” އަށް އެކަން ޔަޤީން ކޮށްދެއްވާ ފައެވެ. ގުފްރާން ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވި ...
ކުޑަ

ދިއްދޫގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުން ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި

ހއ. ދިއްދޫގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނީ ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި ކަމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ އެކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ...
ރާއްޖެ

ކޯވިޑަށް މިއަދު 137 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު 137 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 137 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 92 ދިވެއްސަކާއި ބަންގްލަދޭޝަށް ...
ކުޅިވަރު

13 އަހަރު ފަހުން ދިއްދޫ އުތުރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ހއ ދިއްދޫ އުތުރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު 13 އަހަރު ފަހުން މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ރަސްމީކޮން އުތުރު ދަނޑު ހުޅުވާފައިވަނީ މިއަދު 16:15 ގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިމެޗުގެ ސަރަފްވެރި މެޙްމާންއަކީ ...

Posts navigation