ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާތީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފިއެވެ. ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް މިއަދު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ
ފަހުގެ