އެސްޓީއޯ އިން ކާޑުގެ ބާވަތް ޑެލިވާ ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *