•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސައިޓް މެނޭޖަރ އިޖްލާލް މިރޭ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރ އަޙްމަދު ސަލީމް މިރޭ ދަންވަރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިޖްލާލް މިރޭ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވި ހިތާމައިގައި މުޅި ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާކަމަށެވެ.

މާތް ﷲ މަރުޙޫމްއަށް ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާ އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި، އާމީން.

ސަލީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

4 ޚިޔާލު

  1. ޢާމީން

  2. އާމީން

  3. އާމީން

Your email address will not be published.

More in ކުޑަ